×

Dokumentace k API

Popis metod API pro shell, php i python s uvedením příkladů použití.


Syntax pro metody

Seznam používaných syntaxí pro názvy metod k API. Kde method se zaměňuje dle použité akce. Například pro výpis Vašich měření/ www stránek použijete metodu sourceList().

methodInfoMetoda pro detail
methodListMetoda pro seznam / výpis
methodAddMetoda pro přidání
methodUpdateMetoda pro aktualizaci
methodSetMetoda pro nastavení
methodDeleteMetoda pro smazání


Použité stavy

Seznam stavů, které vrací metody API

200OKOK: Operace proběhla bez chyby, požadavek je úspěšně splněn.
204No ContentBez obsahu: Požadavek byl úspěsný, ale jeho výsledkem nejsou žádná data pro klienta.
304Not ModifiedŽádná změna: Podmíněný požadavek byl správně zpracován, dokument však od udané doby nebyl modifikován.
401UnauthorizedNeautorizováno: Jestliže byl původní požadavek klienta anonymní, musí být nyní autentizován. Pokud už požadavek byl autentizován, pak byl přistup odepřen.
403ForbiddenPřistup zakázán: Server nemůže požadavku vyhovět, autorizace nebyla úspěšná.
404Not FoundNenalezeno: Server nenašel zadanou adresu URL.
409ConflictKonflikt: Indikuje, že požadavek nemůže být splněn vzhledem ke konfliktu.
500Server ErrorChyba serveru: Na serveru došlo k neočekávané chybě.


Příklad výstupu

Popis klíců ve výstupu s příkladem.

status Stav Povinný
statusCode Kodový název stavu Povinný
statusMessage Popis stavu Povinný
data Data, která vrací daná metoda
found Počet výsledků

Příklad pro OK odpověd, která vrací data:
 {'status'    : 200,
 'statusCode'  : 'OK',
 'statusMessage': 'OK',
 'data'     : [...],
 'found'    : 1
 }

Příklad pro chybnou autorizaci.:
 {'status'    : 403,
 'statusCode'  : 'FORBIDDEN',
 'statusMessage': 'You dont have permission to access /api/methodName on this server',
 }

Příklad, kde nejsou žádné data.:
 {'status'    : 404,
 'statusCode'  : 'NOT_FOUND',
 'statusMessage': 'Data not found',
 }

Příklad pro chybně zadané vstupní parametry:
 {'status'    : 409,
 'statusCode'  : 'WRONG_ARG',
 'statusMessage': 'Wrong argument: ArgId must be input',
 }


API klíče

Váš API klíč a příklady metod s použitím klíčů


Nemáte vygenerovaný žádný API klíč.

Seznam a přídání nového API klíče neleznete po přihlášení v administraci : Přehled API klíčů


Příklad volání metody pro výpis měření se správným a chybným API klíčem::

Metoda Stav
source.list( [API_KEY_OK] ) 200 OK
source.list( [API_KEY_ERR] ) 403 FORBIDDEN


Knihovny

Python;

    git clone https://github.com/eSiUX/siux-python.git

PHP;

    git clone https://github.com/eSiUX/siux-php.git


API token

apikeyAdd Přidání API klíče
apikeyDelete Smazání API klíče
apikeyList Seznam API klíčů

apikeyAdd

Přidání API klíče

GET /api/apikeyAdd
array apikeyAdd( name, readOnly )
dict apikeyAdd( name, readOnly )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
name string string str Název API klíče
readOnly boolean bool bool Pouze pro čtení? (0/1)

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/apikeyAdd?api_key=${APIKEY}&name=&readOnly=0"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->apikeyAdd( $name='', $readOnly=0 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.apikeyAdd( name='', readOnly=0 )
pprint.pprint( ret )

apikeyDelete

Smazání API klíče

GET /api/apikeyDelete
array apikey.add( apikeyId )
dict apikey.add( apikeyId )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
apikeyId integer int int ID API klíče

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/apikeyDelete?api_key=${APIKEY}&apikeyId=0"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->apikeyDelete( $apikeyId=0 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.apikeyDelete( apikeyId=0 )
pprint.pprint( ret )

apikeyList

Seznam API klíčů

GET /api/apikeyList
array apikeyList( )
dict apikeyList( )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/apikeyList?api_key=${APIKEY}"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->apikeyList( );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.apikeyList( )
pprint.pprint( ret )

Příklad výstupu

{ 'data': [ { 'apikey': 'f91667b60be9fd8af035bc2228b0798c',
'apikeyId': 64,
'name': 'api key #1',
'readonly': 0}],
'found': 1,
'hostname': 'preinstall',
'status': 200,
'statusCode': 'OK',
'statusMessage': 'OK'}
{ 'data': [ { 'apikey': 'f91667b60be9fd8af035bc2228b0798c',
'apikeyId': 64,
'name': 'api key #1',
'readonly': 0}],
'found': 1,
'hostname': 'preinstall',
'status': 200,
'statusCode': 'OK',
'statusMessage': 'OK'}
 

Dostupnost

availabilityInfo Detail dostupnosti zdrojů / www stránek
availabilityList Dostupnost zdrojů / www stránek
 
availabilityHourlyList Dostupnost zdrojů / www stránek po hodinách

availabilityInfo

Detail dostupnosti zdrojů / www stránek

GET /api/availabilityInfo
array availabilityInfo( date )
dict availabilityInfo( date )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
date integer int int Datum ve formátu YYYYMMDD

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/availabilityInfo?api_key=${APIKEY}&dateTo=20150901"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->availabilityInfo( $dateTo=20150901 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.availabilityInfo( dateTo=20150901 )
pprint.pprint( ret )

availabilityList

Dostupnost zdrojů / www stránek

GET /api/availabilityList
array availability.info( date, history, sourceId )
dict availability.info( date, history, sourceId )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
date integer int int Datum ve formátu YYYYMMDD
history integer int int Pocet dni do historie
sourceId integer int int ID zdroje, pokud neni zadano tak pro vsechny zdroje daneho klienta, etc sourceList()

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/availabilityList?api_key=${APIKEY}&dateInput=20150901&history=30&sourceId=0"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->availabilityList( $dateInput=20150901, $history=30, $sourceId=0 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.availabilityList( dateInput=20150901, history=30, sourceId=0 )
pprint.pprint( ret )

availabilityHourlyList

Dostupnost zdrojů / www stránek po hodinách

GET /api/availabilityHourlyList
array availabilityHourlyList( date, history, view )
dict availabilityHourlyList( date, history, view )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
date integer int int Datum ve formátu YYYYMMDD
history integer int int Pocet dni do historie
view string string str Typ pohledu (hourOnly, hourDay)

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/availabilityHourlyList?api_key=${APIKEY}&dateInput=20160201&history=30&view=hourOnly"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->availabilityHourlyList( $dateInput=20160201, $history=30, $view='hourOnly' );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.availabilityHourlyList( dateInput=20160201, history=30, view='hourOnly' )
pprint.pprint( ret )

Prohlížeč

browserList Seznam www prohlížeču pro testy

browserList

Seznam www prohlížeču pro testy

GET /api/browserList
array browserList( )
dict browserList( )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/browserList?api_key=${APIKEY}"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->browserList( );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.browserList( )
pprint.pprint( ret )

Příklad výstupu

{ 'data': [ { 'browser': 'adroid43',
'browserId': 16,
'familyName': 'android',
'name': 'Android 4.3 Jelly Bean'}],
'status': 200,
'statusCode': 'OK',
'statusMessage': 'OK'}
{ 'data': [ { 'browser': 'adroid43',
'browserId': 16,
'familyName': 'android',
'name': 'Android 4.3 Jelly Bean'}],
'status': 200,
'statusCode': 'OK',
'statusMessage': 'OK'}
 

Kontrolní body

checkpointInfo Detail kontrolního bodu
checkpointList Seznam kontrolních bodů

checkpointInfo

Detail kontrolního bodu

GET /api/checkpointInfo
array checkpoint.list( checkpointId )
dict checkpoint.list( checkpointId )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
checkpointId integer int int Id kontrolního bodu

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/checkpointInfo?api_key=${APIKEY}&checkpointId=0"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->checkpointInfo( $checkpointId=0 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.checkpointInfo( checkpointId=0 )
pprint.pprint( ret )

checkpointList

Seznam kontrolních bodů

GET /api/checkpointList
array checkpointList( active )
dict checkpointList( active )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
active integer int int 1 aktivní, 0 neaktivní, -1 vsechny body

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/checkpointList?api_key=${APIKEY}&active=-1"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->checkpointList( $active=-1 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.checkpointList( active=-1 )
pprint.pprint( ret )

Příklad výstupu

{ 'data': [ { 'checkpointId': 43,
'city': 'Montreal',
'connection': '10M',
'connectionName': '10Mbps',
'continent': 'am',
'continentName': 'America',
'country': 'ca',
'countryName': 'CA',
'description': 'Montreal, Canada',
'ip': '192.99.199.236',
'ipv6': 0,
'locality': 'Montreal, Canada',
'localityLat': '45.5601',
'localityLng': '-73.7121',
'name': 'montreal, ca',
'nickname': 'ca-montreal',
'seo': 'montreal-canada',
'status': 'active'}],
'status': 200,
'statusCode': 'OK',
'statusMessage': 'OK'}
{ 'data': [ { 'checkpointId': 43,
'city': 'Montreal',
'connection': '10M',
'connectionName': '10Mbps',
'continent': 'am',
'continentName': 'America',
'country': 'ca',
'countryName': 'CA',
'description': 'Montreal, Canada',
'ip': '192.99.199.236',
'ipv6': 0,
'locality': 'Montreal, Canada',
'localityLat': '45.5601',
'localityLng': '-73.7121',
'name': 'montreal, ca',
'nickname': 'ca-montreal',
'seo': 'montreal-canada',
'status': 'active'}],
'status': 200,
'statusCode': 'OK',
'statusMessage': 'OK'}
 

Země

countryList Seznam zemí

countryList

Seznam zemí

GET /api/countryList
array countryList( )
dict countryList( )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/countryList?api_key=${APIKEY}"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->countryList( );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.countryList( )
pprint.pprint( ret )

Příklad výstupu

{ 'data': [ { 'continent': 'eu',
'continentId': 1,
'continentName': 'Europe',
'country': 'ad',
'countryId': 45,
'currency': 'eur',
'name': 'AD',
'vat': 0}],
'status': 200,
'statusCode': 'OK',
'statusMessage': 'OK'}
{ 'data': [ { 'continent': 'eu',
'continentId': 1,
'continentName': 'Europe',
'country': 'ad',
'countryId': 45,
'currency': 'eur',
'name': 'AD',
'vat': 0}],
'status': 200,
'statusCode': 'OK',
'statusMessage': 'OK'}
 

Releasy

deployAdd Přidání informace o nasazení nove verze
deployInfo Detail nasazení
deployList Seznam nasazení

deployAdd

Přidání informace o nasazení nove verze

GET /api/deployAdd
array deployAdd( tagId, vesion, environment, operatorId )
dict deployAdd( tagId, vesion, environment, operatorId )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
tagId integer int int ID tagu
version string string str Verze
environment array array list Prostředí
operatorId integer int int ID uživatele

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/deployAdd?api_key=${APIKEY}&tagId=0&version=&env=&operatorId=0"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->deployAdd( $tagId=0, $version='', $env='', $operatorId=0 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.deployAdd( tagId=0, version='', env='', operatorId=0 )
pprint.pprint( ret )

deployInfo

Detail nasazení

GET /api/deployInfo
array deployInfo( deployId )
dict deployInfo( deployId )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
deployUd integer int int ID release

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/deployInfo?api_key=${APIKEY}&deployId=0"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->deployInfo( $deployId=0 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.deployInfo( deployId=0 )
pprint.pprint( ret )

deployList

Seznam nasazení

GET /api/deployList
array deployList( environments )
dict deployList( environments )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
environments array array list Prostředí

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/deployList?api_key=${APIKEY}&environments*=&environments*="
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->deployList( $environments=array() );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.deployList( environments=[] )
pprint.pprint( ret )

Výpadky

dropoutInfo Seznam výpadků zdrojů / www stránek pro den
dropoutList Seznam výpadků zdrojů / www stránek

dropoutInfo

Seznam výpadků zdrojů / www stránek pro den

GET /api/dropoutInfo
array dropoutInfo( dateTo )
dict dropoutInfo( dateTo )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
dateTo integer int int Datum ve formátu YYYYMMDD

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/dropoutInfo?api_key=${APIKEY}&dateTo=20150901"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->dropoutInfo( $dateTo=20150901 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.dropoutInfo( dateTo=20150901 )
pprint.pprint( ret )

dropoutList

Seznam výpadků zdrojů / www stránek

GET /api/dropoutList
array dropoutList( dateInput, history )
dict dropoutList( dateInput, history )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
dateInput integer int int Datum ve formátu YYYYMMDD
history integer int int Pocet dni dozadu (1,3,5,7,10,14,21,30)

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/dropoutList?api_key=${APIKEY}&dateInput=2040101&history=7"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->dropoutList( $dateInput=2040101, $history=7 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.dropoutList( dateInput=2040101, history=7 )
pprint.pprint( ret )

Příklad výstupu

{ 'data': { 'dateAvg': 1441058400.0,
'dateFrom': 1440799200.0,
'dateFromIso': '2015-08-29 00:00:00',
'dateInput': 1441058400.0,
'dateTo': 1441317600.0,
'dateToIso': '2015-09-04 00:00:00',
'dropoutDate': [ { 'cnt': 8, 'tsDate': 1440799200.0},
{ 'cnt': 7, 'tsDate': 1440885600.0},
{ 'cnt': 6, 'tsDate': 1441058400.0},
{ 'cnt': 5, 'tsDate': 1440972000.0},
{ 'cnt': 4, 'tsDate': 1441231200.0},
{ 'cnt': 3, 'tsDate': 1441144800.0}],
'dropoutSource': [ { 'cnt': 4,
'sourceId': 33743,
'sourceName': 'www.seznam.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.seznam.cz',
'tsDate': 1440799200},
{ 'cnt': 4,
'sourceId': 33743,
'sourceName': 'www.seznam.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.seznam.cz',
'tsDate': 1441058400},
{ 'cnt': 3,
'sourceId': 33744,
'sourceName': 'www.centrum.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.centrum.cz',
'tsDate': 1441231200},
{ 'cnt': 3,
'sourceId': 33743,
'sourceName': 'www.seznam.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.seznam.cz',
'tsDate': 1440885600},
{ 'cnt': 3,
'sourceId': 33744,
'sourceName': 'www.centrum.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.centrum.cz',
'tsDate': 1440972000},
{ 'cnt': 2,
'sourceId': 33744,
'sourceName': 'www.centrum.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.centrum.cz',
'tsDate': 1440885600},
{ 'cnt': 2,
'sourceId': 33744,
'sourceName': 'www.centrum.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.centrum.cz',
'tsDate': 1440799200},
{ 'cnt': 2,
'sourceId': 33745,
'sourceName': 'www.idnes.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.idnes.cz',
'tsDate': 1440885600},
{ 'cnt': 2,
'sourceId': 33745,
'sourceName': 'www.idnes.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.idnes.cz',
'tsDate': 1440799200},
{ 'cnt': 1,
'sourceId': 33744,
'sourceName': 'www.centrum.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.centrum.cz',
'tsDate': 1441058400},
{ 'cnt': 1,
'sourceId': 33743,
'sourceName': 'www.seznam.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.seznam.cz',
'tsDate': 1440972000},
{ 'cnt': 1,
'sourceId': 33745,
'sourceName': 'www.idnes.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.idnes.cz',
'tsDate': 1440972000},
{ 'cnt': 1,
'sourceId': 33745,
'sourceName': 'www.idnes.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.idnes.cz',
'tsDate': 1441058400},
{ 'cnt': 1,
'sourceId': 33745,
'sourceName': 'www.idnes.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.idnes.cz',
'tsDate': 1441231200},
{ 'cnt': 1,
'sourceId': 33743,
'sourceName': 'www.seznam.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.seznam.cz',
'tsDate': 1441144800},
{ 'cnt': 1,
'sourceId': 33744,
'sourceName': 'www.centrum.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.centrum.cz',
'tsDate': 1441144800},
{ 'cnt': 1,
'sourceId': 33745,
'sourceName': 'www.idnes.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.idnes.cz',
'tsDate': 1441144800}],
'dropoutStatus': [ { 'cnt': 32, 'statusCode': 612},
{ 'cnt': 1, 'statusCode': 502}],
'list': [ { 'cnt': 0,
'date': '2015-09-04',
'dateInt': 20150904,
'dateTs': 1441317600.0,
'dropout': []},
{ 'cnt': 4,
'date': '2015-09-03',
'dateInt': 20150903,
'dateTs': 1441231200.0,
'dropout': [ { 'checktime': 1441314135,
'cnt': 3,
'dateInt': '20150903',
'sourceId': 33744,
'sourceName': 'www.centrum.cz',
'sourceType': 'http',
'url': 'http://www.centrum.cz'},
{ 'checktime': 1441292060,
'cnt': 1,
'dateInt': '20150903',
'sourceId': 33745,
'sourceName': 'www.idnes.cz',
'sourceType': 'http',
'url': 'http://www.idnes.cz'}]},
{ 'cnt': 3,
'date': '2015-09-02',
'dateInt': 20150902,
'dateTs': 1441144800.0,
'dropout': [ { 'checktime': 1441219875,
'cnt': 1,
'dateInt': '20150902',
'sourceId': 33743,
'sourceName': 'www.seznam.cz',
'sourceType': 'http',
'url': 'http://www.seznam.cz'},
{ 'checktime': 1441196800,
'cnt': 1,
'dateInt': '20150902',
'sourceId': 33744,
'sourceName': 'www.centrum.cz',
'sourceType': 'http',
'url': 'http://www.centrum.cz'},
{ 'checktime': 1441187840,
'cnt': 1,
'dateInt': '20150902',
'sourceId': 33745,
'sourceName': 'www.idnes.cz',
'sourceType': 'http',
'url': 'http://www.idnes.cz'}]},
{ 'cnt': 6,
'date': '2015-09-01',
'dateInt': 20150901,
'dateTs': 1441058400.0,
'dropout': [ { 'checktime': 1441117635,
'cnt': 4,
'dateInt': '20150901',
'sourceId': 33743,
'sourceName': 'www.seznam.cz',
'sourceType': 'http',
'url': 'http://www.seznam.cz'},
{ 'checktime': 1441107280,
'cnt': 1,
'dateInt': '20150901',
'sourceId': 33745,
'sourceName': 'www.idnes.cz',
'sourceType': 'http',
'url': 'http://www.idnes.cz'},
{ 'checktime': 1441073300,
'cnt': 1,
'dateInt': '20150901',
'sourceId': 33744,
'sourceName': 'www.centrum.cz',
'sourceType': 'http',
'url': 'http://www.centrum.cz'}]},
{ 'cnt': 5,
'date': '2015-08-31',
'dateInt': 20150831,
'dateTs': 1440972000.0,
'dropout': [ { 'checktime': 1441052475,
'cnt': 1,
'dateInt': '20150831',
'sourceId': 33745,
'sourceName': 'www.idnes.cz',
'sourceType': 'http',
'url': 'http://www.idnes.cz'},
{ 'checktime': 1441042130,
'cnt': 3,
'dateInt': '20150831',
'sourceId': 33744,
'sourceName': 'www.centrum.cz',
'sourceType': 'http',
'url': 'http://www.centrum.cz'},
{ 'checktime': 1440989145,
'cnt': 1,
'dateInt': '20150831',
'sourceId': 33743,
'sourceName': 'www.seznam.cz',
'sourceType': 'http',
'url': 'http://www.seznam.cz'}]},
{ 'cnt': 7,
'date': '2015-08-30',
'dateInt': 20150830,
'dateTs': 1440885600.0,
'dropout': [ { 'checktime': 1440957295,
'cnt': 2,
'dateInt': '20150830',
'sourceId': 33744,
'sourceName': 'www.centrum.cz',
'sourceType': 'http',
'url': 'http://www.centrum.cz'},
{ 'checktime': 1440943315,
'cnt': 3,
'dateInt': '20150830',
'sourceId': 33743,
'sourceName': 'www.seznam.cz',
'sourceType': 'http',
'url': 'http://www.seznam.cz'},
{ 'checktime': 1440915325,
'cnt': 2,
'dateInt': '20150830',
'sourceId': 33745,
'sourceName': 'www.idnes.cz',
'sourceType': 'http',
'url': 'http://www.idnes.cz'}]},
{ 'cnt': 8,
'date': '2015-08-29',
'dateInt': 20150829,
'dateTs': 1440799200.0,
'dropout': [ { 'checktime': 1440867770,
'cnt': 2,
'dateInt': '20150829',
'sourceId': 33744,
'sourceName': 'www.centrum.cz',
'sourceType': 'http',
'url': 'http://www.centrum.cz'},
{ 'checktime': 1440858520,
'cnt': 2,
'dateInt': '20150829',
'sourceId': 33745,
'sourceName': 'www.idnes.cz',
'sourceType': 'http',
'url': 'http://www.idnes.cz'},
{ 'checktime': 1440855530,
'cnt': 4,
'dateInt': '20150829',
'sourceId': 33743,
'sourceName': 'www.seznam.cz',
'sourceType': 'http',
'url': 'http://www.seznam.cz'}]}],
'sum': { 'dropoutCnt': 33, 'sourceCnt': 3},
'top_1': { 'cnt': 13,
'sourceId': 33743,
'sourceName': 'www.seznam.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.seznam.cz'},
'top_2': { 'cnt': 12,
'sourceId': 33744,
'sourceName': 'www.centrum.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.centrum.cz'},
'top_3': { 'cnt': 8,
'sourceId': 33745,
'sourceName': 'www.idnes.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.idnes.cz'}},
'found': 34,
'hostname': 'preinstall',
'status': 200,
'statusCode': 'OK',
'statusMessage': 'OK'}
{ 'data': { 'dateAvg': 1441058400.0,
'dateFrom': 1440799200.0,
'dateFromIso': '2015-08-29 00:00:00',
'dateInput': 1441058400.0,
'dateTo': 1441317600.0,
'dateToIso': '2015-09-04 00:00:00',
'dropoutDate': [ { 'cnt': 8, 'tsDate': 1440799200.0},
{ 'cnt': 7, 'tsDate': 1440885600.0},
{ 'cnt': 6, 'tsDate': 1441058400.0},
{ 'cnt': 5, 'tsDate': 1440972000.0},
{ 'cnt': 4, 'tsDate': 1441231200.0},
{ 'cnt': 3, 'tsDate': 1441144800.0}],
'dropoutSource': [ { 'cnt': 4,
'sourceId': 33743,
'sourceName': 'www.seznam.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.seznam.cz',
'tsDate': 1440799200},
{ 'cnt': 4,
'sourceId': 33743,
'sourceName': 'www.seznam.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.seznam.cz',
'tsDate': 1441058400},
{ 'cnt': 3,
'sourceId': 33744,
'sourceName': 'www.centrum.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.centrum.cz',
'tsDate': 1441231200},
{ 'cnt': 3,
'sourceId': 33743,
'sourceName': 'www.seznam.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.seznam.cz',
'tsDate': 1440885600},
{ 'cnt': 3,
'sourceId': 33744,
'sourceName': 'www.centrum.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.centrum.cz',
'tsDate': 1440972000},
{ 'cnt': 2,
'sourceId': 33744,
'sourceName': 'www.centrum.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.centrum.cz',
'tsDate': 1440885600},
{ 'cnt': 2,
'sourceId': 33744,
'sourceName': 'www.centrum.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.centrum.cz',
'tsDate': 1440799200},
{ 'cnt': 2,
'sourceId': 33745,
'sourceName': 'www.idnes.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.idnes.cz',
'tsDate': 1440885600},
{ 'cnt': 2,
'sourceId': 33745,
'sourceName': 'www.idnes.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.idnes.cz',
'tsDate': 1440799200},
{ 'cnt': 1,
'sourceId': 33744,
'sourceName': 'www.centrum.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.centrum.cz',
'tsDate': 1441058400},
{ 'cnt': 1,
'sourceId': 33743,
'sourceName': 'www.seznam.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.seznam.cz',
'tsDate': 1440972000},
{ 'cnt': 1,
'sourceId': 33745,
'sourceName': 'www.idnes.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.idnes.cz',
'tsDate': 1440972000},
{ 'cnt': 1,
'sourceId': 33745,
'sourceName': 'www.idnes.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.idnes.cz',
'tsDate': 1441058400},
{ 'cnt': 1,
'sourceId': 33745,
'sourceName': 'www.idnes.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.idnes.cz',
'tsDate': 1441231200},
{ 'cnt': 1,
'sourceId': 33743,
'sourceName': 'www.seznam.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.seznam.cz',
'tsDate': 1441144800},
{ 'cnt': 1,
'sourceId': 33744,
'sourceName': 'www.centrum.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.centrum.cz',
'tsDate': 1441144800},
{ 'cnt': 1,
'sourceId': 33745,
'sourceName': 'www.idnes.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.idnes.cz',
'tsDate': 1441144800}],
'dropoutStatus': [ { 'cnt': 32, 'statusCode': 612},
{ 'cnt': 1, 'statusCode': 502}],
'list': [ { 'cnt': 0,
'date': '2015-09-04',
'dateInt': 20150904,
'dateTs': 1441317600.0,
'dropout': []},
{ 'cnt': 4,
'date': '2015-09-03',
'dateInt': 20150903,
'dateTs': 1441231200.0,
'dropout': [ { 'checktime': 1441314135,
'cnt': 3,
'dateInt': '20150903',
'sourceId': 33744,
'sourceName': 'www.centrum.cz',
'sourceType': 'http',
'url': 'http://www.centrum.cz'},
{ 'checktime': 1441292060,
'cnt': 1,
'dateInt': '20150903',
'sourceId': 33745,
'sourceName': 'www.idnes.cz',
'sourceType': 'http',
'url': 'http://www.idnes.cz'}]},
{ 'cnt': 3,
'date': '2015-09-02',
'dateInt': 20150902,
'dateTs': 1441144800.0,
'dropout': [ { 'checktime': 1441219875,
'cnt': 1,
'dateInt': '20150902',
'sourceId': 33743,
'sourceName': 'www.seznam.cz',
'sourceType': 'http',
'url': 'http://www.seznam.cz'},
{ 'checktime': 1441196800,
'cnt': 1,
'dateInt': '20150902',
'sourceId': 33744,
'sourceName': 'www.centrum.cz',
'sourceType': 'http',
'url': 'http://www.centrum.cz'},
{ 'checktime': 1441187840,
'cnt': 1,
'dateInt': '20150902',
'sourceId': 33745,
'sourceName': 'www.idnes.cz',
'sourceType': 'http',
'url': 'http://www.idnes.cz'}]},
{ 'cnt': 6,
'date': '2015-09-01',
'dateInt': 20150901,
'dateTs': 1441058400.0,
'dropout': [ { 'checktime': 1441117635,
'cnt': 4,
'dateInt': '20150901',
'sourceId': 33743,
'sourceName': 'www.seznam.cz',
'sourceType': 'http',
'url': 'http://www.seznam.cz'},
{ 'checktime': 1441107280,
'cnt': 1,
'dateInt': '20150901',
'sourceId': 33745,
'sourceName': 'www.idnes.cz',
'sourceType': 'http',
'url': 'http://www.idnes.cz'},
{ 'checktime': 1441073300,
'cnt': 1,
'dateInt': '20150901',
'sourceId': 33744,
'sourceName': 'www.centrum.cz',
'sourceType': 'http',
'url': 'http://www.centrum.cz'}]},
{ 'cnt': 5,
'date': '2015-08-31',
'dateInt': 20150831,
'dateTs': 1440972000.0,
'dropout': [ { 'checktime': 1441052475,
'cnt': 1,
'dateInt': '20150831',
'sourceId': 33745,
'sourceName': 'www.idnes.cz',
'sourceType': 'http',
'url': 'http://www.idnes.cz'},
{ 'checktime': 1441042130,
'cnt': 3,
'dateInt': '20150831',
'sourceId': 33744,
'sourceName': 'www.centrum.cz',
'sourceType': 'http',
'url': 'http://www.centrum.cz'},
{ 'checktime': 1440989145,
'cnt': 1,
'dateInt': '20150831',
'sourceId': 33743,
'sourceName': 'www.seznam.cz',
'sourceType': 'http',
'url': 'http://www.seznam.cz'}]},
{ 'cnt': 7,
'date': '2015-08-30',
'dateInt': 20150830,
'dateTs': 1440885600.0,
'dropout': [ { 'checktime': 1440957295,
'cnt': 2,
'dateInt': '20150830',
'sourceId': 33744,
'sourceName': 'www.centrum.cz',
'sourceType': 'http',
'url': 'http://www.centrum.cz'},
{ 'checktime': 1440943315,
'cnt': 3,
'dateInt': '20150830',
'sourceId': 33743,
'sourceName': 'www.seznam.cz',
'sourceType': 'http',
'url': 'http://www.seznam.cz'},
{ 'checktime': 1440915325,
'cnt': 2,
'dateInt': '20150830',
'sourceId': 33745,
'sourceName': 'www.idnes.cz',
'sourceType': 'http',
'url': 'http://www.idnes.cz'}]},
{ 'cnt': 8,
'date': '2015-08-29',
'dateInt': 20150829,
'dateTs': 1440799200.0,
'dropout': [ { 'checktime': 1440867770,
'cnt': 2,
'dateInt': '20150829',
'sourceId': 33744,
'sourceName': 'www.centrum.cz',
'sourceType': 'http',
'url': 'http://www.centrum.cz'},
{ 'checktime': 1440858520,
'cnt': 2,
'dateInt': '20150829',
'sourceId': 33745,
'sourceName': 'www.idnes.cz',
'sourceType': 'http',
'url': 'http://www.idnes.cz'},
{ 'checktime': 1440855530,
'cnt': 4,
'dateInt': '20150829',
'sourceId': 33743,
'sourceName': 'www.seznam.cz',
'sourceType': 'http',
'url': 'http://www.seznam.cz'}]}],
'sum': { 'dropoutCnt': 33, 'sourceCnt': 3},
'top_1': { 'cnt': 13,
'sourceId': 33743,
'sourceName': 'www.seznam.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.seznam.cz'},
'top_2': { 'cnt': 12,
'sourceId': 33744,
'sourceName': 'www.centrum.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.centrum.cz'},
'top_3': { 'cnt': 8,
'sourceId': 33745,
'sourceName': 'www.idnes.cz',
'sourceType': 'http',
'sourceUrl': 'http://www.idnes.cz'}},
'found': 34,
'hostname': 'preinstall',
'status': 200,
'statusCode': 'OK',
'statusMessage': 'OK'}
 

Filtry

filterAdd Pridani filtru
filterDelete Smazání filteru
filterExist Test na existenci filtru
filterInfo Detail filteru
filterList Seznam filteru
 
filterViewList Seznam typů pohledů

filterAdd

Pridani filtru

GET /api/filterAdd
array notify.link.add( filterData, sourceIds )
dict notify.link.add( filterData, sourceIds )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
filterData integer int int Vstupní proměné
sourceIds integer int int ID zdrojů / www stránek

Argument: filterData

Název Typ Poznámka
name string string str Název filtru
sourceType string string str Typ zdroje (http/ ping/ socket/ ...)
sourceTypeValue string string str Hodnota kterou porovnavam [viz source.type.value() ]
filterView string string str Typ pohledu (output/daily_summary)

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/filterAdd?api_key=${APIKEY}&sourceIds*=&sourceIds*=&filterData_name=&filterData_sourceType=&filterData_sourceTypeValue=&filterData_filterView="
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->filterAdd( $filterData=array(), $sourceIds=array() );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.filterAdd( filterData={}, sourceIds=[] )
pprint.pprint( ret )

filterDelete

Smazání filteru

GET /api/filterDelete
array filter.delete filterId )
dict filter.delete filterId )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
filterId integer int int ID filtru

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/filterDelete?api_key=${APIKEY}&filterId=0"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->filterDelete( $filterId=0 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.filterDelete( filterId=0 )
pprint.pprint( ret )

filterExist

Test na existenci filtru

GET /api/filterExist
array filterExist( filterData, sourceIds )
dict filterExist( filterData, sourceIds )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
filterData integer int int Vstupní proměné
sourceIds integer int int ID zdrojů / www stránek

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/filterExist?api_key=${APIKEY}&sourceIds*=&sourceIds*="
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->filterExist( $filterData=array(), $sourceIds=array() );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.filterExist( filterData={}, sourceIds=[] )
pprint.pprint( ret )

filterInfo

Detail filteru

GET /api/filterInfo
array filterInfo( filterId )
dict filterInfo( filterId )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
filterId integer int int ID filtru

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/filterInfo?api_key=${APIKEY}&filterId=0"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->filterInfo( $filterId=0 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.filterInfo( filterId=0 )
pprint.pprint( ret )

filterList

Seznam filteru

GET /api/filterList
array filterList( sourceId )
dict filterList( sourceId )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
sourceId integer int int ID zdroje / www stránky

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/filterList?api_key=${APIKEY}&sourceId=0"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->filterList( $sourceId=0 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.filterList( sourceId=0 )
pprint.pprint( ret )

filterViewList

Seznam typů pohledů

GET /api/filterViewList
array filterViewList( )
dict filterViewList( )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
sourceId integer int int ID zdroje / www stránky

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/filterViewList?api_key=${APIKEY}"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->filterViewList( );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.filterViewList( )
pprint.pprint( ret )

Příklad výstupu

{ 'data': [ { 'filterView': 'output',
'filterViewId': 1,
'filterViewName': 'Output data'}],
'status': 200,
'statusCode': 'OK',
'statusMessage': 'OK'}
{ 'data': [ { 'filterView': 'output',
'filterViewId': 1,
'filterViewName': 'Output data'}],
'status': 200,
'statusCode': 'OK',
'statusMessage': 'OK'}
 

Jazyky

langList Seznam dostupných jazyků

langList

Seznam dostupných jazyků

GET /api/langList
array langList( )
dict langList( )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/langList?api_key=${APIKEY}"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->langList( );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.langList( )
pprint.pprint( ret )

Příklad výstupu

{ 'data': [{ 'lang': 'cz', 'langId': 1, 'name': 'Cesky'}],
'status': 200,
'statusCode': 'OK',
'statusMessage': 'OK'}
{ 'data': [{ 'lang': 'cz', 'langId': 1, 'name': 'Cesky'}],
'status': 200,
'statusCode': 'OK',
'statusMessage': 'OK'}
 

Notifikace

notifyAdd Přidání kontaktu pro notifikaci
notifyDeactive Nastaveni kontaktu pro notifikaci na neaktivní
notifyDelete Smazání kontaktu pro notifikaci
notifyInfo Detail kontaktu pro notifikaci
notifyList Seznam kontaktů pro notifikaci
notifyUpdate Aktualizace kontaktu pro notifikaci
 
notifyGroupAdd Pridani skupiny notifikací
notifyGroupDelete Smazání skupiny notifikace
notifyGroupInfo Detail skupiny notifikace
notifyGroupList Seznam skupin notifikací
 
notifySenderInfo Seznam odeslaných notifikací
notifySenderList Seznam odeslaných notifikací po dnech

notifyAdd

Přidání kontaktu pro notifikaci

GET /api/notifyAdd
array notifyAdd( name, value, parameter, contactGroup )
dict notifyAdd( name, value, parameter, contactGroup )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
name string string str Název kontaktu pro notifikaci
value string string str Hodnota kontaktu pro notifikaci
parameter struct associative array dict Další parametry
contactGroup array array list Skupiny notifikací

Argument: parameter

Název Typ Poznámka
contactType string string str Typ kontaktu (email/sms/gtalk/icq)
status string string str Aktivní/neaktivní kontakt (active/deactive)
lang string string str Jazyk (cz/en/sk/de/ru/cs/pl)
errorNo integer int int Po kolikáté chybe zasílat varovnou zprávu?
warnOk string string str Zasílat nakonci zprávu (yes/no/last)
contactView string string str Pohled kontaktu (admin/manager)

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/notifyAdd?api_key=${APIKEY}&name=&value=&contactGroup*=&contactGroup*=&parameter_contactType=&parameter_status=&parameter_lang=&parameter_errorNo=0&parameter_warnOk=&parameter_contactView="
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->notifyAdd( $name='', $value='', $parameter=array(), $contactGroup=array() );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.notifyAdd( name='', value='', parameter={}, contactGroup=[] )
pprint.pprint( ret )

notifyDeactive

Nastaveni kontaktu pro notifikaci na neaktivní

GET /api/notifyDeactive
array notifyDeactive( value )
dict notifyDeactive( value )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
value string string str Hodnota notifikace

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/notifyDeactive?api_key=${APIKEY}&value="
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->notifyDeactive( $value='' );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.notifyDeactive( value='' )
pprint.pprint( ret )

notifyDelete

Smazání kontaktu pro notifikaci

GET /api/notifyDelete
array notifyDelete( contactId )
dict notifyDelete( contactId )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
contactId integer int int ID kontaktu pro notifikaci

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/notifyDelete?api_key=${APIKEY}&contactId=0"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->notifyDelete( $contactId=0 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.notifyDelete( contactId=0 )
pprint.pprint( ret )

notifyInfo

Detail kontaktu pro notifikaci

GET /api/notifyInfo
array notifyInfo( contactId )
dict notifyInfo( contactId )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
contactId integer int int ID kontaktu pro notifikaci

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/notifyInfo?api_key=${APIKEY}&contactId=0"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->notifyInfo( $contactId=0 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.notifyInfo( contactId=0 )
pprint.pprint( ret )

notifyList

Seznam kontaktů pro notifikaci

GET /api/notifyList
array notifyList( status )
dict notifyList( status )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
status string string str Stav kontaktu pro notifikaci (active/deactive/all)

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/notifyList?api_key=${APIKEY}&status=all"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->notifyList( $status='all' );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.notifyList( status='all' )
pprint.pprint( ret )

Příklad výstupu

{ 'data': [ { 'check': 1,
'clientId': 985,
'contactId': 1250,
'contactType': 'email',
'contactTypeName': 'E-mail',
'contactView': 'manager',
'errorNo': 3,
'lang': 'cz',
'name': 'Prijemni1 Jmeno1',
'notifyId': 1250,
'status': 'deactive',
'value': 'test1@ni.cz',
'warnOk': 'yes'}],
'found': 1,
'hostname': 'preinstall',
'status': 200,
'statusCode': 'OK',
'statusMessage': 'OK'}
{ 'data': [ { 'check': 1,
'clientId': 985,
'contactId': 1250,
'contactType': 'email',
'contactTypeName': 'E-mail',
'contactView': 'manager',
'errorNo': 3,
'lang': 'cz',
'name': 'Prijemni1 Jmeno1',
'notifyId': 1250,
'status': 'deactive',
'value': 'test1@ni.cz',
'warnOk': 'yes'}],
'found': 1,
'hostname': 'preinstall',
'status': 200,
'statusCode': 'OK',
'statusMessage': 'OK'}
 

notifyUpdate

Aktualizace kontaktu pro notifikaci

GET /api/notifyUpdate
array notifyUpdate( contacId, parameter, contactGroup )
dict notifyUpdate( contacId, parameter, contactGroup )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
contactId integer int int ID kontaktu pro notifikaci
parameter struct associative array dict Další parametry
contactGroup array array list Skupiny notifikací

Argument: parameter

Název Typ Poznámka
contactType string string str Typ kontaktu (email/sms/gtalk/icq)
status string string str Aktivní/neaktivní kontakt (active/deactive)
lang string string str Jazyk (cz/en/sk/de/ru/cs/pl)
errorNo integer int int Po kolikáté chybe zasílat varovnou zprávu?
warnOk string string str Zasílat nakonci zprávu (yes/no/last)
contactView string string str Pohled kontaktu (admin/manager)

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/notifyUpdate?api_key=${APIKEY}&contactId=0&contactGroup*=&contactGroup*=&parameter_contactType=&parameter_status=&parameter_lang=&parameter_errorNo=0&parameter_warnOk=&parameter_contactView="
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->notifyUpdate( $contactId=0, $parameter=array(), $contactGroup=array() );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.notifyUpdate( contactId=0, parameter={}, contactGroup=[] )
pprint.pprint( ret )

notifyGroupAdd

Pridani skupiny notifikací

GET /api/notifyGroupAdd
array notifyGroupAdd( name, parameter )
dict notifyGroupAdd( name, parameter )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
name string string str Název kontaktu
parameter struct associative array dict Další parametry

Argument: parameter

Název Typ Poznámka
description string string str Popis

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/notifyGroupAdd?api_key=${APIKEY}&name=&parameter_description="
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->notifyGroupAdd( $name='', $parameter=array() );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.notifyGroupAdd( name='', parameter={} )
pprint.pprint( ret )

notifyGroupDelete

Smazání skupiny notifikace

GET /api/notifyGroupDelete
array notifyGroupDelete( contactGroupId )
dict notifyGroupDelete( contactGroupId )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
contactGroupId integer int int ID skupiny notifikace

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/notifyGroupDelete?api_key=${APIKEY}&contactGroupId=0"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->notifyGroupDelete( $contactGroupId=0 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.notifyGroupDelete( contactGroupId=0 )
pprint.pprint( ret )

notifyGroupInfo

Detail skupiny notifikace

GET /api/notifyGroupInfo
array	notifyGroupInfo( contactGroupId )
dict	notifyGroupInfo( contactGroupId )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
contactGroupId integer int int ID skupiny notifikace

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/notifyGroupInfo?api_key=${APIKEY}&contactGroupId=0"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->notifyGroupInfo( $contactGroupId=0 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.notifyGroupInfo( contactGroupId=0 )
pprint.pprint( ret )

notifyGroupList

Seznam skupin notifikací

GET /api/notifyGroupList
array notifyGroupList( )
dict notifyGroupList( )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/notifyGroupList?api_key=${APIKEY}"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->notifyGroupList( );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.notifyGroupList( )
pprint.pprint( ret )

Příklad výstupu

{ 'data': [ { 'contactGroupId': 1010,
'description': 'Na jaky email, sms, ... zasilam varovne a OK zpravy?',
'name': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'sourceGroup': [ { 'clientId': 985,
'contact': [ { 'active': '0',
'contactId': 1250,
'contactType': 'email',
'name': 'Prijemni1 Jmeno1',
'notifyId': 1250,
'value': 'test1@ni.cz'}],
'contactGroup': [ { 'checked': 1,
'contactGroupId': 1010,
'description': 'Na jaky email, sms, ... zasilam varovne a OK zpravy?',
'name': 'Kontakty Test1 s.r.o'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1024,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1025,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1026,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1027,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1028,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1029,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1030,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1031,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1032,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1033,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1034,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1035,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1036,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1012,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1013,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1014,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1015,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1016,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1017,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1018,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1019,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1020,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1021,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1022,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1023,
'description': 'desc',
'name': 'name'}],
'contactGroupLink': [ { 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'warn',
'testStatusId': 2761,
'testStatusName': u'Varov\xe1n\xed',
'weekday': 1},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'warn',
'testStatusId': 2761,
'testStatusName': u'Varov\xe1n\xed',
'weekday': 2},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'warn',
'testStatusId': 2761,
'testStatusName': u'Varov\xe1n\xed',
'weekday': 3},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'warn',
'testStatusId': 2761,
'testStatusName': u'Varov\xe1n\xed',
'weekday': 4},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'warn',
'testStatusId': 2761,
'testStatusName': u'Varov\xe1n\xed',
'weekday': 5},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'warn',
'testStatusId': 2761,
'testStatusName': u'Varov\xe1n\xed',
'weekday': 6},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'warn',
'testStatusId': 2761,
'testStatusName': u'Varov\xe1n\xed',
'weekday': 0},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'error',
'testStatusId': 2762,
'testStatusName': 'Chyba aplikace',
'weekday': 1},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'error',
'testStatusId': 2762,
'testStatusName': 'Chyba aplikace',
'weekday': 2},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'error',
'testStatusId': 2762,
'testStatusName': 'Chyba aplikace',
'weekday': 3},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'error',
'testStatusId': 2762,
'testStatusName': 'Chyba aplikace',
'weekday': 4},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'error',
'testStatusId': 2762,
'testStatusName': 'Chyba aplikace',
'weekday': 5},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'error',
'testStatusId': 2762,
'testStatusName': 'Chyba aplikace',
'weekday': 6},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'error',
'testStatusId': 2762,
'testStatusName': 'Chyba aplikace',
'weekday': 0},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'fatal',
'testStatusId': 2763,
'testStatusName': u'Chyba u\u017eivatele',
'weekday': 1},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'fatal',
'testStatusId': 2763,
'testStatusName': u'Chyba u\u017eivatele',
'weekday': 2},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'fatal',
'testStatusId': 2763,
'testStatusName': u'Chyba u\u017eivatele',
'weekday': 3},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'fatal',
'testStatusId': 2763,
'testStatusName': u'Chyba u\u017eivatele',
'weekday': 4},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'fatal',
'testStatusId': 2763,
'testStatusName': u'Chyba u\u017eivatele',
'weekday': 5},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'fatal',
'testStatusId': 2763,
'testStatusName': u'Chyba u\u017eivatele',
'weekday': 6},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'fatal',
'testStatusId': 2763,
'testStatusName': u'Chyba u\u017eivatele',
'weekday': 0}],
'description': 'WWW adresy',
'errCnt': 1,
'minAvailability': 99.0,
'name': 'Skupina zdroju Test1 s.r.o',
'source': [ { 'name': 'name',
'sourceId': 33777,
'status': 'active'},
{ 'name': 'name',
'sourceId': 33776,
'status': 'active'},
{ 'name': 'name',
'sourceId': 33775,
'status': 'active'},
{ 'name': 'name',
'sourceId': 33774,
'status': 'active'},
{ 'name': 'name',
'sourceId': 33773,
'status': 'active'},
{ 'name': 'name',
'sourceId': 33772,
'status': 'active'},
{ 'name': 'name',
'sourceId': 33771,
'status': 'active'},
{ 'name': 'name',
'sourceId': 33770,
'status': 'active'},
{ 'name': 'name',
'sourceId': 33769,
'status': 'active'},
{ 'name': 'name',
'sourceId': 33768,
'status': 'active'},
{ 'name': 'name',
'sourceId': 33767,
'status': 'active'},
{ 'name': 'name',
'sourceId': 33766,
'status': 'active'},
{ 'name': 'name',
'sourceId': 33765,
'status': 'active'},
{ 'name': 'name',
'sourceId': 33764,
'status': 'active'},
{ 'name': 'www.idnes.cz',
'sourceId': 33745,
'status': 'active'},
{ 'name': 'www.centrum.cz',
'sourceId': 33744,
'status': 'active'},
{ 'name': 'www.seznam.cz',
'sourceId': 33743,
'status': 'deactive'}],
'sourceGroupId': 5960,
'summaryDaily': 0,
'summaryDailyErr': 1,
'summaryHourlyErr': 1,
'summaryMonthly': 1,
'summaryWeekly': 0,
'testValue': [ { 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 399,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 300,
'testStatus': 'warn',
'testStatusId': 2761,
'testStatusName': u'Varov\xe1n\xed',
'testValueId': 124021,
'weekday': 'Tuesday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 399,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 300,
'testStatus': 'warn',
'testStatusId': 2761,
'testStatusName': u'Varov\xe1n\xed',
'testValueId': 124027,
'weekday': 'Monday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 399,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 300,
'testStatus': 'warn',
'testStatusId': 2761,
'testStatusName': u'Varov\xe1n\xed',
'testValueId': 124026,
'weekday': 'Sunday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 399,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 300,
'testStatus': 'warn',
'testStatusId': 2761,
'testStatusName': u'Varov\xe1n\xed',
'testValueId': 124025,
'weekday': 'Saturday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 399,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 300,
'testStatus': 'warn',
'testStatusId': 2761,
'testStatusName': u'Varov\xe1n\xed',
'testValueId': 124024,
'weekday': 'Friday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 399,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 300,
'testStatus': 'warn',
'testStatusId': 2761,
'testStatusName': u'Varov\xe1n\xed',
'testValueId': 124023,
'weekday': 'Thursday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 399,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 300,
'testStatus': 'warn',
'testStatusId': 2761,
'testStatusName': u'Varov\xe1n\xed',
'testValueId': 124022,
'weekday': 'Wednesday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 599,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 400,
'testStatus': 'error',
'testStatusId': 2762,
'testStatusName': 'Chyba aplikace',
'testValueId': 124034,
'weekday': 'Monday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 599,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 400,
'testStatus': 'error',
'testStatusId': 2762,
'testStatusName': 'Chyba aplikace',
'testValueId': 124033,
'weekday': 'Sunday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 599,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 400,
'testStatus': 'error',
'testStatusId': 2762,
'testStatusName': 'Chyba aplikace',
'testValueId': 124032,
'weekday': 'Saturday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 599,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 400,
'testStatus': 'error',
'testStatusId': 2762,
'testStatusName': 'Chyba aplikace',
'testValueId': 124031,
'weekday': 'Friday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 599,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 400,
'testStatus': 'error',
'testStatusId': 2762,
'testStatusName': 'Chyba aplikace',
'testValueId': 124030,
'weekday': 'Thursday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 599,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 400,
'testStatus': 'error',
'testStatusId': 2762,
'testStatusName': 'Chyba aplikace',
'testValueId': 124029,
'weekday': 'Wednesday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 599,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 400,
'testStatus': 'error',
'testStatusId': 2762,
'testStatusName': 'Chyba aplikace',
'testValueId': 124028,
'weekday': 'Tuesday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 699,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 600,
'testStatus': 'fatal',
'testStatusId': 2763,
'testStatusName': u'Chyba u\u017eivatele',
'testValueId': 124040,
'weekday': 'Sunday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 699,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 600,
'testStatus': 'fatal',
'testStatusId': 2763,
'testStatusName': u'Chyba u\u017eivatele',
'testValueId': 124039,
'weekday': 'Saturday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 699,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 600,
'testStatus': 'fatal',
'testStatusId': 2763,
'testStatusName': u'Chyba u\u017eivatele',
'testValueId': 124038,
'weekday': 'Friday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 699,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 600,
'testStatus': 'fatal',
'testStatusId': 2763,
'testStatusName': u'Chyba u\u017eivatele',
'testValueId': 124037,
'weekday': 'Thursday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 699,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 600,
'testStatus': 'fatal',
'testStatusId': 2763,
'testStatusName': u'Chyba u\u017eivatele',
'testValueId': 124036,
'weekday': 'Wednesday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 699,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 600,
'testStatus': 'fatal',
'testStatusId': 2763,
'testStatusName': u'Chyba u\u017eivatele',
'testValueId': 124035,
'weekday': 'Tuesday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 699,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 600,
'testStatus': 'fatal',
'testStatusId': 2763,
'testStatusName': u'Chyba u\u017eivatele',
'testValueId': 124041,
'weekday': 'Monday',
'what': 'statusCode'}]}]}],
'status': 200,
'statusCode': 'OK',
'statusMessage': 'OK'}
{ 'data': [ { 'contactGroupId': 1010,
'description': 'Na jaky email, sms, ... zasilam varovne a OK zpravy?',
'name': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'sourceGroup': [ { 'clientId': 985,
'contact': [ { 'active': '0',
'contactId': 1250,
'contactType': 'email',
'name': 'Prijemni1 Jmeno1',
'notifyId': 1250,
'value': 'test1@ni.cz'}],
'contactGroup': [ { 'checked': 1,
'contactGroupId': 1010,
'description': 'Na jaky email, sms, ... zasilam varovne a OK zpravy?',
'name': 'Kontakty Test1 s.r.o'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1024,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1025,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1026,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1027,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1028,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1029,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1030,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1031,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1032,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1033,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1034,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1035,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1036,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1012,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1013,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1014,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1015,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1016,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1017,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1018,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1019,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1020,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1021,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1022,
'description': 'desc',
'name': 'name'},
{ 'checked': 0,
'contactGroupId': 1023,
'description': 'desc',
'name': 'name'}],
'contactGroupLink': [ { 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'warn',
'testStatusId': 2761,
'testStatusName': u'Varov\xe1n\xed',
'weekday': 1},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'warn',
'testStatusId': 2761,
'testStatusName': u'Varov\xe1n\xed',
'weekday': 2},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'warn',
'testStatusId': 2761,
'testStatusName': u'Varov\xe1n\xed',
'weekday': 3},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'warn',
'testStatusId': 2761,
'testStatusName': u'Varov\xe1n\xed',
'weekday': 4},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'warn',
'testStatusId': 2761,
'testStatusName': u'Varov\xe1n\xed',
'weekday': 5},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'warn',
'testStatusId': 2761,
'testStatusName': u'Varov\xe1n\xed',
'weekday': 6},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'warn',
'testStatusId': 2761,
'testStatusName': u'Varov\xe1n\xed',
'weekday': 0},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'error',
'testStatusId': 2762,
'testStatusName': 'Chyba aplikace',
'weekday': 1},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'error',
'testStatusId': 2762,
'testStatusName': 'Chyba aplikace',
'weekday': 2},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'error',
'testStatusId': 2762,
'testStatusName': 'Chyba aplikace',
'weekday': 3},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'error',
'testStatusId': 2762,
'testStatusName': 'Chyba aplikace',
'weekday': 4},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'error',
'testStatusId': 2762,
'testStatusName': 'Chyba aplikace',
'weekday': 5},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'error',
'testStatusId': 2762,
'testStatusName': 'Chyba aplikace',
'weekday': 6},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'error',
'testStatusId': 2762,
'testStatusName': 'Chyba aplikace',
'weekday': 0},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'fatal',
'testStatusId': 2763,
'testStatusName': u'Chyba u\u017eivatele',
'weekday': 1},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'fatal',
'testStatusId': 2763,
'testStatusName': u'Chyba u\u017eivatele',
'weekday': 2},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'fatal',
'testStatusId': 2763,
'testStatusName': u'Chyba u\u017eivatele',
'weekday': 3},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'fatal',
'testStatusId': 2763,
'testStatusName': u'Chyba u\u017eivatele',
'weekday': 4},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'fatal',
'testStatusId': 2763,
'testStatusName': u'Chyba u\u017eivatele',
'weekday': 5},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'fatal',
'testStatusId': 2763,
'testStatusName': u'Chyba u\u017eivatele',
'weekday': 6},
{ 'contactGroupId': 1010,
'contactGroupName': 'Kontakty Test1 s.r.o',
'endTime': '23:59:59',
'startTime': '00:00:01',
'testStatus': 'fatal',
'testStatusId': 2763,
'testStatusName': u'Chyba u\u017eivatele',
'weekday': 0}],
'description': 'WWW adresy',
'errCnt': 1,
'minAvailability': 99.0,
'name': 'Skupina zdroju Test1 s.r.o',
'source': [ { 'name': 'name',
'sourceId': 33777,
'status': 'active'},
{ 'name': 'name',
'sourceId': 33776,
'status': 'active'},
{ 'name': 'name',
'sourceId': 33775,
'status': 'active'},
{ 'name': 'name',
'sourceId': 33774,
'status': 'active'},
{ 'name': 'name',
'sourceId': 33773,
'status': 'active'},
{ 'name': 'name',
'sourceId': 33772,
'status': 'active'},
{ 'name': 'name',
'sourceId': 33771,
'status': 'active'},
{ 'name': 'name',
'sourceId': 33770,
'status': 'active'},
{ 'name': 'name',
'sourceId': 33769,
'status': 'active'},
{ 'name': 'name',
'sourceId': 33768,
'status': 'active'},
{ 'name': 'name',
'sourceId': 33767,
'status': 'active'},
{ 'name': 'name',
'sourceId': 33766,
'status': 'active'},
{ 'name': 'name',
'sourceId': 33765,
'status': 'active'},
{ 'name': 'name',
'sourceId': 33764,
'status': 'active'},
{ 'name': 'www.idnes.cz',
'sourceId': 33745,
'status': 'active'},
{ 'name': 'www.centrum.cz',
'sourceId': 33744,
'status': 'active'},
{ 'name': 'www.seznam.cz',
'sourceId': 33743,
'status': 'deactive'}],
'sourceGroupId': 5960,
'summaryDaily': 0,
'summaryDailyErr': 1,
'summaryHourlyErr': 1,
'summaryMonthly': 1,
'summaryWeekly': 0,
'testValue': [ { 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 399,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 300,
'testStatus': 'warn',
'testStatusId': 2761,
'testStatusName': u'Varov\xe1n\xed',
'testValueId': 124021,
'weekday': 'Tuesday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 399,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 300,
'testStatus': 'warn',
'testStatusId': 2761,
'testStatusName': u'Varov\xe1n\xed',
'testValueId': 124027,
'weekday': 'Monday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 399,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 300,
'testStatus': 'warn',
'testStatusId': 2761,
'testStatusName': u'Varov\xe1n\xed',
'testValueId': 124026,
'weekday': 'Sunday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 399,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 300,
'testStatus': 'warn',
'testStatusId': 2761,
'testStatusName': u'Varov\xe1n\xed',
'testValueId': 124025,
'weekday': 'Saturday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 399,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 300,
'testStatus': 'warn',
'testStatusId': 2761,
'testStatusName': u'Varov\xe1n\xed',
'testValueId': 124024,
'weekday': 'Friday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 399,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 300,
'testStatus': 'warn',
'testStatusId': 2761,
'testStatusName': u'Varov\xe1n\xed',
'testValueId': 124023,
'weekday': 'Thursday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 399,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 300,
'testStatus': 'warn',
'testStatusId': 2761,
'testStatusName': u'Varov\xe1n\xed',
'testValueId': 124022,
'weekday': 'Wednesday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 599,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 400,
'testStatus': 'error',
'testStatusId': 2762,
'testStatusName': 'Chyba aplikace',
'testValueId': 124034,
'weekday': 'Monday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 599,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 400,
'testStatus': 'error',
'testStatusId': 2762,
'testStatusName': 'Chyba aplikace',
'testValueId': 124033,
'weekday': 'Sunday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 599,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 400,
'testStatus': 'error',
'testStatusId': 2762,
'testStatusName': 'Chyba aplikace',
'testValueId': 124032,
'weekday': 'Saturday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 599,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 400,
'testStatus': 'error',
'testStatusId': 2762,
'testStatusName': 'Chyba aplikace',
'testValueId': 124031,
'weekday': 'Friday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 599,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 400,
'testStatus': 'error',
'testStatusId': 2762,
'testStatusName': 'Chyba aplikace',
'testValueId': 124030,
'weekday': 'Thursday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 599,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 400,
'testStatus': 'error',
'testStatusId': 2762,
'testStatusName': 'Chyba aplikace',
'testValueId': 124029,
'weekday': 'Wednesday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 599,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 400,
'testStatus': 'error',
'testStatusId': 2762,
'testStatusName': 'Chyba aplikace',
'testValueId': 124028,
'weekday': 'Tuesday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 699,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 600,
'testStatus': 'fatal',
'testStatusId': 2763,
'testStatusName': u'Chyba u\u017eivatele',
'testValueId': 124040,
'weekday': 'Sunday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 699,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 600,
'testStatus': 'fatal',
'testStatusId': 2763,
'testStatusName': u'Chyba u\u017eivatele',
'testValueId': 124039,
'weekday': 'Saturday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 699,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 600,
'testStatus': 'fatal',
'testStatusId': 2763,
'testStatusName': u'Chyba u\u017eivatele',
'testValueId': 124038,
'weekday': 'Friday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 699,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 600,
'testStatus': 'fatal',
'testStatusId': 2763,
'testStatusName': u'Chyba u\u017eivatele',
'testValueId': 124037,
'weekday': 'Thursday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 699,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 600,
'testStatus': 'fatal',
'testStatusId': 2763,
'testStatusName': u'Chyba u\u017eivatele',
'testValueId': 124036,
'weekday': 'Wednesday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 699,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 600,
'testStatus': 'fatal',
'testStatusId': 2763,
'testStatusName': u'Chyba u\u017eivatele',
'testValueId': 124035,
'weekday': 'Tuesday',
'what': 'statusCode'},
{ 'endTime': '23:59:59',
'endValue': 699,
'startTime': '00:00:00',
'startValue': 600,
'testStatus': 'fatal',
'testStatusId': 2763,
'testStatusName': u'Chyba u\u017eivatele',
'testValueId': 124041,
'weekday': 'Monday',
'what': 'statusCode'}]}]}],
'status': 200,
'statusCode': 'OK',
'statusMessage': 'OK'}
 

notifySenderInfo

Seznam odeslaných notifikací

GET /api/notifySenderInfo
array notifySenderInfo( dateTo, view, from, step )
dict notifySenderInfo( dateTo, view, from, step )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
dateTo integer int int Datum ve formátu YYYYMMDD
view string string str Typ pohledu (all/short)
from integer int int Od jakého zaznamu data zobrazovat?
step VAR_TYPE_shell_intgeer VAR_TYPE_php_intgeer VAR_TYPE_python_intgeer Počet záznamu na stránku

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/notifySenderInfo?api_key=${APIKEY}&dateTo=20150101&view=all&From=0&step=20"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->notifySenderInfo( $dateTo=20150101, $view='all', $From=0, $step=20 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.notifySenderInfo( dateTo=20150101, view='all', From=0, step=20 )
pprint.pprint( ret )

notifySenderList

Seznam odeslaných notifikací po dnech

GET /api/notifySenderList
array notifySenderList( dateTo, history )
dict notifySenderList( dateTo, history )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
dateTo integer int int Datum ve formátu YYYYMMDD
view integer int int Historie - počet dní

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/notifySenderList?api_key=${APIKEY}&dateTo=20160101&history=30"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->notifySenderList( $dateTo=20160101, $history=30 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.notifySenderList( dateTo=20160101, history=30 )
pprint.pprint( ret )

Příklad výstupu

{ 'data': [ { 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1438552800'}],
'ts': 1438552800},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1438639200'}],
'ts': 1438639200},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1438725600'}],
'ts': 1438725600},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1438812000'}],
'ts': 1438812000},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1438898400'}],
'ts': 1438898400},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1438984800'}],
'ts': 1438984800},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1439071200'}],
'ts': 1439071200},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1439157600'}],
'ts': 1439157600},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1439244000'}],
'ts': 1439244000},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1439330400'}],
'ts': 1439330400},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1439416800'}],
'ts': 1439416800},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1439503200'}],
'ts': 1439503200},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1439589600'}],
'ts': 1439589600},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1439676000'}],
'ts': 1439676000},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1439762400'}],
'ts': 1439762400},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1439848800'}],
'ts': 1439848800},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1439935200'}],
'ts': 1439935200},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1440021600'}],
'ts': 1440021600},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1440108000'}],
'ts': 1440108000},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1440194400'}],
'ts': 1440194400},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1440280800'}],
'ts': 1440280800},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1440367200'}],
'ts': 1440367200},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1440453600'}],
'ts': 1440453600},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1440540000'}],
'ts': 1440540000},
{ 'cnt': 2,
'rows': [ { 'cnt': 2,
'notifyType': 'email',
'notifyValue': 'test1@ni.cz',
'tsDate': 1440626400}],
'ts': 1440626400},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1440712800'}],
'ts': 1440712800},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1440799200'}],
'ts': 1440799200},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1440885600'}],
'ts': 1440885600},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1440972000'}],
'ts': 1440972000},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1441058400'}],
'ts': 1441058400}],
'found': 1,
'hostname': 'preinstall',
'status': 200,
'statusCode': 'OK',
'statusMessage': 'OK'}
{ 'data': [ { 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1438552800'}],
'ts': 1438552800},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1438639200'}],
'ts': 1438639200},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1438725600'}],
'ts': 1438725600},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1438812000'}],
'ts': 1438812000},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1438898400'}],
'ts': 1438898400},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1438984800'}],
'ts': 1438984800},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1439071200'}],
'ts': 1439071200},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1439157600'}],
'ts': 1439157600},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1439244000'}],
'ts': 1439244000},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1439330400'}],
'ts': 1439330400},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1439416800'}],
'ts': 1439416800},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1439503200'}],
'ts': 1439503200},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1439589600'}],
'ts': 1439589600},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1439676000'}],
'ts': 1439676000},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1439762400'}],
'ts': 1439762400},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1439848800'}],
'ts': 1439848800},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1439935200'}],
'ts': 1439935200},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1440021600'}],
'ts': 1440021600},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1440108000'}],
'ts': 1440108000},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1440194400'}],
'ts': 1440194400},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1440280800'}],
'ts': 1440280800},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1440367200'}],
'ts': 1440367200},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1440453600'}],
'ts': 1440453600},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1440540000'}],
'ts': 1440540000},
{ 'cnt': 2,
'rows': [ { 'cnt': 2,
'notifyType': 'email',
'notifyValue': 'test1@ni.cz',
'tsDate': 1440626400}],
'ts': 1440626400},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1440712800'}],
'ts': 1440712800},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1440799200'}],
'ts': 1440799200},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1440885600'}],
'ts': 1440885600},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1440972000'}],
'ts': 1440972000},
{ 'cnt': 0,
'rows': [{ 'cnt': 0, 'tsDate': '1441058400'}],
'ts': 1441058400}],
'found': 1,
'hostname': 'preinstall',
'status': 200,
'statusCode': 'OK',
'statusMessage': 'OK'}
 

Operátoři

operatorInfo Detail uživatele
operatorList Seznam uživatelů
 
operatorLangSet Nastavení jazyka
 
operatorLogList Historie přihlášení uživatele

operatorInfo

Detail uživatele

GET /api/operatorInfo
array operatorInfo( Id, operatorId )
dict operatorInfo( Id, operatorId )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
operatorId integer int int ID uživatele, etc operatorList()

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/operatorInfo?api_key=${APIKEY}&operatorId=0"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->operatorInfo( $operatorId=0 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.operatorInfo( operatorId=0 )
pprint.pprint( ret )

operatorList

Seznam uživatelů

GET /api/operatorList
array operatorList( )
dict operatorList( )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/operatorList?api_key=${APIKEY}"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->operatorList( );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.operatorList( )
pprint.pprint( ret )

Příklad výstupu

{ 'data': [ { 'email': 'test1@ni.cz',
'ip': None,
'lang': 'cs',
'langId': 5,
'login': 'test1@ni.cz',
'name': 'Jmeno1',
'operatorId': 1937,
'operatorView': 'manager',
'role': 'admin',
'status': 'active',
'surname': 'Prijemni1',
'tsLastLogin': 1440183840}],
'found': 1,
'hostname': 'preinstall',
'status': 200,
'statusCode': 'OK',
'statusMessage': 'OK'}
{ 'data': [ { 'email': 'test1@ni.cz',
'ip': None,
'lang': 'cs',
'langId': 5,
'login': 'test1@ni.cz',
'name': 'Jmeno1',
'operatorId': 1937,
'operatorView': 'manager',
'role': 'admin',
'status': 'active',
'surname': 'Prijemni1',
'tsLastLogin': 1440183840}],
'found': 1,
'hostname': 'preinstall',
'status': 200,
'statusCode': 'OK',
'statusMessage': 'OK'}
 

operatorLangSet

Nastavení jazyka

GET /api/operatorLangSet
array operatorLangSet( operatorId, lang )
dict operatorLangSet( operatorId, lang )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
operatorId integer int int ID uživatele, etc operatorList()
lang struct associative array dict Jazyk

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/operatorLangSet?api_key=${APIKEY}&operatorId=0&lang="
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->operatorLangSet( $operatorId=0, $lang='' );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.operatorLangSet( operatorId=0, lang='' )
pprint.pprint( ret )

operatorLogList

Historie přihlášení uživatele

GET /api/operatorLogList
array operatorLogList( operatorId )
dict operatorLogList( operatorId )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
operatorId integer int int ID uživatele, etc operatorList()

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/operatorLogList?api_key=${APIKEY}&operatorId=0"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->operatorLogList( $operatorId=0 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.operatorLogList( operatorId=0 )
pprint.pprint( ret )

RUM měření

 
rumOutputInfo API_rum_output_info_DESC

rumOutputInfo

API_rum_output_info_DESC

GET /api/rumOutputInfo
 
 

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/rumOutputInfo?api_key=${APIKEY}&sourceId=0&date=2015-09-01&outputId=0"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->rumOutputInfo( $sourceId=0, $date='2015-09-01', $outputId=0 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.rumOutputInfo( sourceId=0, date='2015-09-01', outputId=0 )
pprint.pprint( ret )

Browser testy

seleniumAdd Přidání selenium testu
seleniumInfo Detail selenium testu
seleniumList Seznam selenium testů
seleniumUpdate Aktualizace selenium testu
 
seleniumAdvancedAdd Přidání pokročilého testu
seleniumAdvancedInfo Detail pro pokročilý test
seleniumAdvancedList Seznam pokročilých testů
 
seleniumOutputInfo Detail výsledků testů
 
seleniumTestAdd Přidání nového testu
seleniumTestInfo Detail pro selenium test
seleniumTestList Seznam selenium testů

seleniumAdd

Přidání selenium testu

GET /api/seleniumAdd
array seleniumAdd( name, browser, timeout, testType, testIds, paramJS, paramScreen )
dict seleniumAdd( name, browser, timeout, testType, testIds, paramJS, paramScreen )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
name string string str Název unit testu
browser string string str Prohlizec, ktery test bude provadet
timeout integer int int Max. čas na provedení testu
testType string string str Typ testu (content/stepbystep)
testIds array array list ID testu
paramJS integer int int Povolit/zakazat JS (0/1)
paramScreen string string str Udelat screenshot obrazovky (all - vzdy/err - pouze pri chybe/"" - nikdy)

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/seleniumAdd?api_key=${APIKEY}&name=&browser=chromelin&timeout=30&testType=content&testIds*=&testIds*=&paramJS=1&paramScreen="
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->seleniumAdd( $name='', $browser='chromelin', $timeout=30, $testType='content', $testIds=array(), $paramJS=1, $paramScreen='' );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.seleniumAdd( name='', browser='chromelin', timeout=30, testType='content', testIds=[], paramJS=1, paramScreen='' )
pprint.pprint( ret )

seleniumInfo

Detail selenium testu

GET /api/seleniumInfo
array selenium.list( seleniumId )
dict selenium.list( seleniumId )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
seleniumId integer int int ID testu, etc seleniumList()

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/seleniumInfo?api_key=${APIKEY}&seleniumId=0"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->seleniumInfo( $seleniumId=0 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.seleniumInfo( seleniumId=0 )
pprint.pprint( ret )

seleniumList

Seznam selenium testů

GET /api/seleniumList
array seleniumList( )
dict seleniumList( )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/seleniumList?api_key=${APIKEY}"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->seleniumList( );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.seleniumList( )
pprint.pprint( ret )

seleniumUpdate

Aktualizace selenium testu

GET /api/seleniumUpdate
array seleniumUpdate( seleniumId, name, browser, timeout, testType, testIds, status, paramJS, paramScreen )
dict seleniumUpdate( seleniumId, name, browser, timeout, testType, testIds, status, paramJS, paramScreen )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
seleniumId integer int int ID testu, etc seleniumList()
name string string str Název unit testu
browser string string str Prohlizec, ktery test bude provadet
timeout integer int int Max. čas na provedení testu
testType string string str Typ testu (content/stepbystep)
testIds array array list ID testu
status string string str Stav active/deactive
paramJS integer int int Povolit/zakazat JS (0/1)
paramScreen string string str Udelat screenshot obrazovky (all - vzdy/err - pouze pri chybe/"" - nikdy)

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/seleniumUpdate?api_key=${APIKEY}&seleniumId=0&name=&browser=chromelin&timeout=30&testType=content&testIds*=&testIds*=&status=active&paramJS=1&paramScreen="
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->seleniumUpdate( $seleniumId=0, $name='', $browser='chromelin', $timeout=30, $testType='content', $testIds=array(), $status='active', $paramJS=1, $paramScreen='' );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.seleniumUpdate( seleniumId=0, name='', browser='chromelin', timeout=30, testType='content', testIds=[], status='active', paramJS=1, paramScreen='' )
pprint.pprint( ret )

seleniumAdvancedAdd

Přidání pokročilého testu

GET /api/seleniumAdvancedAdd
array seleniumAdvancedAdd( name, desc, code, nickname, inputUrl, targetUrl )
dict seleniumAdvancedAdd( name, desc, code, nickname, inputUrl, targetUrl )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
name string string str Název pokročilého testu
desc string string str Popis pokročilého testu
code string string str Kód testu
nickname string string str Zkratka
inpurUrl string string str URL vstupní stránky
targetUr string string str URL cílové stránky

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/seleniumAdvancedAdd?api_key=${APIKEY}&name=&desc=&code=&nickname=&inputUrl=&targetUrl="
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->seleniumAdvancedAdd( $name='', $desc='', $code='', $nickname='', $inputUrl='', $targetUrl='' );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.seleniumAdvancedAdd( name='', desc='', code='', nickname='', inputUrl='', targetUrl='' )
pprint.pprint( ret )

seleniumAdvancedInfo

Detail pro pokročilý test

GET /api/seleniumAdvancedInfo
array seleniumAdvancedInfo( advancedId )
dict seleniumAdvancedInfo( advancedId )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
advancedId integer int int ID pokročilého testu

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/seleniumAdvancedInfo?api_key=${APIKEY}&advancedId=0"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->seleniumAdvancedInfo( $advancedId=0 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.seleniumAdvancedInfo( advancedId=0 )
pprint.pprint( ret )

seleniumAdvancedList

Seznam pokročilých testů

GET /api/seleniumAdvancedList
array seleniumAdvancedList( )
dict seleniumAdvancedList( )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/seleniumAdvancedList?api_key=${APIKEY}"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->seleniumAdvancedList( );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.seleniumAdvancedList( )
pprint.pprint( ret )

seleniumOutputInfo

Detail výsledků testů

GET /api/seleniumOutputInfo
array seleniumOutputInfo( seleniumId, date )
dict seleniumOutputInfo( seleniumId, date )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
seleniumId integer int int ID testu, etc seleniumList()
date string string str Datum ve formátu YYYY-MM-DD

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/seleniumOutputInfo?api_key=${APIKEY}&seleniumId=0&date=2015-01-01"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->seleniumOutputInfo( $seleniumId=0, $date='2015-01-01' );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.seleniumOutputInfo( seleniumId=0, date='2015-01-01' )
pprint.pprint( ret )

seleniumTestAdd

Přidání nového testu

GET /api/seleniumTestAdd
array seleniumTestAdd( urlInput, searchType, searchValue, urlTarget, advancedId )
dict seleniumTestAdd( urlInput, searchType, searchValue, urlTarget, advancedId )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
urlInput string string str Input url, where check content
searchType string string str Search type
searchValue string string str Value for search
urltarget string string str Target Url
advancedId integer int int Advanced test Id

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/seleniumTestAdd?api_key=${APIKEY}&urlInput=&searchType=css_selector&searchValue=&urlTarget=&advancedId=0"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->seleniumTestAdd( $urlInput='', $searchType='css_selector', $searchValue='', $urlTarget='', $advancedId=0 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.seleniumTestAdd( urlInput='', searchType='css_selector', searchValue='', urlTarget='', advancedId=0 )
pprint.pprint( ret )

seleniumTestInfo

Detail pro selenium test

GET /api/seleniumTestInfo
array seleniumTestInfo( seleniumTestId )
dict seleniumTestInfo( seleniumTestId )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
seleniumTestId integer int int ID testu

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/seleniumTestInfo?api_key=${APIKEY}&seleniumTestId=0"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->seleniumTestInfo( $seleniumTestId=0 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.seleniumTestInfo( seleniumTestId=0 )
pprint.pprint( ret )

seleniumTestList

Seznam selenium testů

GET /api/seleniumTestList
array seleniumTestList( )
dict seleniumTestList( )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/seleniumTestList?api_key=${APIKEY}"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->seleniumTestList( );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.seleniumTestList( )
pprint.pprint( ret )

Příklad výstupu

{ 'hostname': 'preinstall',
'status': 200,
'statusCode': 'OK',
'statusMessage': 'OK'}
{ 'hostname': 'preinstall',
'status': 200,
'statusCode': 'OK',
'statusMessage': 'OK'}
 

Měření

sourceActive Nastavení zdroje / www stránky na aktivní
sourceAdd Přidání zdroje / www stránky
sourceDeactive Nastavení zdroje / www stránky na neaktivní
sourceInfo Detail zdroje / www stránky pro monitoring
sourceList Seznam zdrojů / www stránek pro monitorování
sourceUpdate Aktualizace zdroje / www stránky
 
sourceDropoutInfo Seznam výpadků zdrojů / www stránek pro den
sourceDropoutList Seznam výpadků zdrojů / www stránek
 
sourceGroupAdd Přidání skupiny zdrojů / www stránek
sourceGroupDelete Smazání skupiny zdrojů / www stránek
sourceGroupInfo Detail skupiny zdrojů / www stránek
sourceGroupList Skupiny zdrojů / www stránek
sourceGroupUpdate Aktualizace parametrů pro skupinu zdrojů
 
sourceOutputGroup Seznam naměřených dat pro jednu vybranou minutu, která byla groupována
sourceOutputHeaderInfo Hlavičky pro výsledek měření
sourceOutputInfo Seznam naměřených dat pro zdroj / www stránku
 
sourceStatDailyList Denní statistiky zdrojů / www stránek
sourceStatMonthlyList Měsíční statistiky zdrojů / www stránek
sourceStatWeeklyList Týdenní statistiky zdrojů / www stránek
 
sourceVideoInfo Výsledek měření pro video

sourceActive

Nastavení zdroje / www stránky na aktivní

GET /api/sourceActive
array sourceActive( sourceId )
dict sourceActive( sourceId )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
sourceId string string str ID zdroje / www stránky, etc sourceList()

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/sourceActive?api_key=${APIKEY}&sourceId=0"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->sourceActive( $sourceId=0 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.sourceActive( sourceId=0 )
pprint.pprint( ret )

sourceAdd

Přidání zdroje / www stránky

GET /api/sourceAdd
array sourceAdd( sourceGroupId, name, url, parameter )
dict sourceAdd( sourceGroupId, name, url, parameter )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
sourceGroupId integer int int ID skupiny zdrojů / www stránek, etc sourceGroupList()
name string string str Název monitorovaného zdroje
url string string str URL zdroje / www stránka
parameter struct associative array dict Další parametry

Argument: parameter

Název Typ Poznámka
sourceType string string str Typ zdroje (http/ ping/ socket/ ...)
parentId integer int int Rodič monitorovaného zdroje
timeSchemeId integer int int ID časového plánu (nepovinný), etc. timeSchemeList()
timeout integer int int Timeout (s) pro chybu. Max. hodnota je 30s [default je 3s]
timeoutWarn integer int int Timeout (s) pro varování. Max hodnota je 10s. [default je 1s]
tag array array list Seznamu tagů (jejich ID)

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/sourceAdd?api_key=${APIKEY}&sourceGroupId=0&name=&url=&parameter_sourceType=&parameter_parentId=0&parameter_timeSchemeId=0&parameter_timeout=0&parameter_timeoutWarn=0&parameter_tag="
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->sourceAdd( $sourceGroupId=0, $name='', $url='', $parameter=array() );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.sourceAdd( sourceGroupId=0, name='', url='', parameter={} )
pprint.pprint( ret )

sourceDeactive

Nastavení zdroje / www stránky na neaktivní

GET /api/sourceDeactive
array sourceDeactive( sourceId )
dict sourceDeactive( sourceId )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
sourceId string string str ID zdroje / www stránky, etc sourceList()

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/sourceDeactive?api_key=${APIKEY}&sourceId=0"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->sourceDeactive( $sourceId=0 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.sourceDeactive( sourceId=0 )
pprint.pprint( ret )

sourceInfo

Detail zdroje / www stránky pro monitoring

GET /api/sourceInfo
array sourceInfo( Id, sourceId )
dict sourceInfo( Id, sourceId )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
sourceId integer int int ID zdroje / www stránky

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/sourceInfo?api_key=${APIKEY}&sourceId=0"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->sourceInfo( $sourceId=0 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.sourceInfo( sourceId=0 )
pprint.pprint( ret )

sourceList

Seznam zdrojů / www stránek pro monitorování

GET /api/sourceList
array sourceList( sourceGroupId, tagId )
dict sourceList( sourceGroupId, tagId )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
sourceGroupId integer int int ID skupiny zdrojů / www stránek
tagId integer int int ID tagu

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/sourceList?api_key=${APIKEY}&sourceGroupId=0&tagId=0"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->sourceList( $sourceGroupId=0, $tagId=0 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.sourceList( sourceGroupId=0, tagId=0 )
pprint.pprint( ret )

Příklad výstupu

{ 'data': [ { 'clientId': 985,
'domainId': 19,
'lastChecktime': 1458681192,
'lastErrChecktime': 1458124850,
'lastErrNo': 0,
'lastErrStatusCode': 614,
'lastErrStatusText': 'Operation timed out after 20000 milliseconds with 0 bytes receiv',
'lastIncidentChecktime': 0,
'lastIncidentStatusCode': 0,
'lastIncidentStatusText': '',
'lastOkChecktime': 1458681192,
'lastStatusCode': 200,
'lastStatusText': 'OK',
'name': 'name',
'parentId': '',
'sourceId': 33764,
'sourceType': 'http',
'sourceTypeName': 'HTTP',
'status': 'active',
'timeout': 10,
'timeoutErr': 10,
'timeoutWarn': 1,
'tsCreate': 1420066800,
'tsUpdate': 1420066800,
'url': 'http://www.seznam.cz',
'urlNice': 'www.seznam.cz'}],
'status': 200,
'statusCode': 'OK',
'statusMessage': 'OK'}
{ 'data': [ { 'clientId': 985,
'domainId': 19,
'lastChecktime': 1458681192,
'lastErrChecktime': 1458124850,
'lastErrNo': 0,
'lastErrStatusCode': 614,
'lastErrStatusText': 'Operation timed out after 20000 milliseconds with 0 bytes receiv',
'lastIncidentChecktime': 0,
'lastIncidentStatusCode': 0,
'lastIncidentStatusText': '',
'lastOkChecktime': 1458681192,
'lastStatusCode': 200,
'lastStatusText': 'OK',
'name': 'name',
'parentId': '',
'sourceId': 33764,
'sourceType': 'http',
'sourceTypeName': 'HTTP',
'status': 'active',
'timeout': 10,
'timeoutErr': 10,
'timeoutWarn': 1,
'tsCreate': 1420066800,
'tsUpdate': 1420066800,
'url': 'http://www.seznam.cz',
'urlNice': 'www.seznam.cz'}],
'status': 200,
'statusCode': 'OK',
'statusMessage': 'OK'}
 

sourceUpdate

Aktualizace zdroje / www stránky

GET /api/sourceUpdate
array sourceUpdate( sourceId, sourceDict )
dict sourceUpdate( sourceId, sourceDict )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
sourceId integer int int ID zdroje / www stránky, etc. sourceList()
sourceDict struct associative array dict Parametry zdroje / www stránky

Argument: sourceDict

Název Typ Poznámka
url string string str URL adresa
timeout integer int int Časový limit pro chybu
timeoutWarn integer int int Časový limit pro varování
sourceGroupId integer int int ID skupiny zdrojů, etc. sourceGroupList()
name string string str Název zdroje
paramHeaderOnly boolean bool bool U HTTP(S) se dotazovat pomocí HEAD
paramSearch string string str Hledaný text ve stránce
paramIPv6 boolean bool bool IPv6 preferovat u HTTP(S)
browserId integer int int ID prohlížeče, etc. browserList()

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/sourceUpdate?api_key=${APIKEY}&sourceId=0&sourceDict_url=&sourceDict_timeout=0&sourceDict_timeoutWarn=0&sourceDict_sourceGroupId=0&sourceDict_name=&sourceDict_paramHeaderOnly=&sourceDict_paramSearch=&sourceDict_paramIPv6=&sourceDict_browserId=0"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->sourceUpdate( $sourceId=0, $sourceDict=array() );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.sourceUpdate( sourceId=0, sourceDict={} )
pprint.pprint( ret )

sourceDropoutInfo

Seznam výpadků zdrojů / www stránek pro den

GET /api/sourceDropoutInfo
array sourceDropoutInfo( sourceId, date )
dict sourceDropoutInfo( sourceId, date )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
sourceId integer int int ID zdroje / www stránky, etc sourceList()
date string string str Datum ve formátu YYYY-MM-DD

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/sourceDropoutInfo?api_key=${APIKEY}&sourceId=0&date=2015-09-01"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->sourceDropoutInfo( $sourceId=0, $date='2015-09-01' );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.sourceDropoutInfo( sourceId=0, date='2015-09-01' )
pprint.pprint( ret )

sourceDropoutList

Seznam výpadků zdrojů / www stránek

GET /api/sourceDropoutList
array sourceDropoutList( sourceId, history )
dict sourceDropoutList( sourceId, history )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
sourceId integer int int ID zdroje / www stránky, etc sourceList()
history integer int int Historie: Kolik dni dozadu

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/sourceDropoutList?api_key=${APIKEY}&sourceId=0&history=7"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->sourceDropoutList( $sourceId=0, $history=7 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.sourceDropoutList( sourceId=0, history=7 )
pprint.pprint( ret )

sourceGroupAdd

Přidání skupiny zdrojů / www stránek

GET /api/sourceGroupAdd
array sourceGroupAdd( name, parameter )
dict sourceGroupAdd( name, parameter )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
name string string str Název skupiny monitorovaných zdroju
parameter struct associative array dict Další parametry

Argument: parameter

Název Typ Poznámka
description string string str Popis
minAvailability integer int int Min. dostupnost (99%)
contactGroupId integer int int ID skupiny notifikace
errCnt integer int int Po kolikáté souvislé chybě se nedostupnost projeví ve statistikách?
summaryMonthly boolean bool bool Měsíční report (0/1)
summaryWeekly boolean bool bool Tydenní report (0/1)
summaryDaily boolean bool bool Denní report (0/1)
summaryDailyErr boolean bool bool Denní report při chybách (0/1)
summaryHourlyErr VAR_TYPE_shell_tinyint VAR_TYPE_php_tinyint VAR_TYPE_python_tinyint Hodinnový report při chybách (0/1)

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/sourceGroupAdd?api_key=${APIKEY}&name=&parameter_description=&parameter_minAvailability=0&parameter_contactGroupId=0&parameter_errCnt=0&parameter_summaryMonthly=&parameter_summaryWeekly=&parameter_summaryDaily=&parameter_summaryDailyErr=&parameter_summaryHourlyErr="
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->sourceGroupAdd( $name='', $parameter=array() );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.sourceGroupAdd( name='', parameter={} )
pprint.pprint( ret )

sourceGroupDelete

Smazání skupiny zdrojů / www stránek

GET /api/sourceGroupDelete
array sourceGroupDelete( sourceGroupId )
dict sourceGroupDelete( sourceGroupId )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
sourceGroupId integer int int ID skupiny zdrojů / www stránek

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/sourceGroupDelete?api_key=${APIKEY}&sourceGroupId=0"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->sourceGroupDelete( $sourceGroupId=0 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.sourceGroupDelete( sourceGroupId=0 )
pprint.pprint( ret )

sourceGroupInfo

Detail skupiny zdrojů / www stránek

GET /api/sourceGroupInfo
array sourceGroupInfo( sourceGroupId )
dict sourceGroupInfo( sourceGroupId )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
sourceGroupId integer int int ID skupiny zdrojů / www stránek

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/sourceGroupInfo?api_key=${APIKEY}&sourceGroupId=0"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->sourceGroupInfo( $sourceGroupId=0 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.sourceGroupInfo( sourceGroupId=0 )
pprint.pprint( ret )

sourceGroupList

Skupiny zdrojů / www stránek

GET /api/sourceGroupList
array sourceGroupList( )
dict sourceGroupList( )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/sourceGroupList?api_key=${APIKEY}"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->sourceGroupList( );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.sourceGroupList( )
pprint.pprint( ret )

Příklad výstupu

{ 'data': [ { 'contactGroup': [ { 'clientId': 985,
'contact': [ { 'contactId': 1250,
'name': 'Prijemni1 Jmeno1',
'notifyId': 1250,
'status': 'deactive'}],
'contactGroupId': 1010,
'description': 'Na jaky email, sms, ... zasilam varovne a OK zpravy?',
'name': 'Kontakty Test1 s.r.o'}],
'description': 'WWW adresy',
'minAvailability': 99.0,
'name': 'Skupina zdroju Test1 s.r.o',
'sourceGroupId': 5960,
'summaryDaily': 0,
'summaryDailyErr': 1,
'summaryHourlyErr': 1,
'summaryMonthly': 1,
'summaryWeekly': 0}],
'status': 200,
'statusCode': 'OK',
'statusMessage': 'OK'}
{ 'data': [ { 'contactGroup': [ { 'clientId': 985,
'contact': [ { 'contactId': 1250,
'name': 'Prijemni1 Jmeno1',
'notifyId': 1250,
'status': 'deactive'}],
'contactGroupId': 1010,
'description': 'Na jaky email, sms, ... zasilam varovne a OK zpravy?',
'name': 'Kontakty Test1 s.r.o'}],
'description': 'WWW adresy',
'minAvailability': 99.0,
'name': 'Skupina zdroju Test1 s.r.o',
'sourceGroupId': 5960,
'summaryDaily': 0,
'summaryDailyErr': 1,
'summaryHourlyErr': 1,
'summaryMonthly': 1,
'summaryWeekly': 0}],
'status': 200,
'statusCode': 'OK',
'statusMessage': 'OK'}
 

sourceGroupUpdate

Aktualizace parametrů pro skupinu zdrojů

GET /api/sourceGroupUpdate
array sourceGroupUpdate( sourceGroupId, parameter )
dict sourceGroupUpdate( sourceGroupId, parameter )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
name string string str Název skupiny monitorovaných zdroju
parameter struct associative array dict Další parametry

Argument: parameter

Název Typ Poznámka
description string string str Popis
minAvailability integer int int Min. dostupnost (99%)
contactGroupId integer int int ID skupiny notifikace
errCnt integer int int Po kolikáté souvislé chybě se nedostupnost projeví ve statistikách?
summaryMonthly boolean bool bool Měsíční report (0/1)
summaryWeekly boolean bool bool Tydenní report (0/1)
summaryDaily boolean bool bool Denní report (0/1)
summaryDailyErr boolean bool bool Denní report při chybách (0/1)
summaryHourlyErr VAR_TYPE_shell_tinyint VAR_TYPE_php_tinyint VAR_TYPE_python_tinyint Hodinnový report při chybách (0/1)

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/sourceGroupUpdate?api_key=${APIKEY}&sourceGroupId=0&parameter_description=&parameter_minAvailability=0&parameter_contactGroupId=0&parameter_errCnt=0&parameter_summaryMonthly=&parameter_summaryWeekly=&parameter_summaryDaily=&parameter_summaryDailyErr=&parameter_summaryHourlyErr="
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->sourceGroupUpdate( $sourceGroupId=0, $parameter=array() );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.sourceGroupUpdate( sourceGroupId=0, parameter={} )
pprint.pprint( ret )

sourceOutputGroup

Seznam naměřených dat pro jednu vybranou minutu, která byla groupována

GET /api/sourceOutputGroup
array sourceOutputGroup( sourceId, tsGroup )
dict sourceOutputGroup( sourceId, tsGroup )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
sourceId integer int int ID zdroje / www stránky, etc sourceList()
tsGroup integer int int Čas groupování

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/sourceOutputGroup?api_key=${APIKEY}&sourceId=0&tsGroup=0"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->sourceOutputGroup( $sourceId=0, $tsGroup=0 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.sourceOutputGroup( sourceId=0, tsGroup=0 )
pprint.pprint( ret )

sourceOutputHeaderInfo

Hlavičky pro výsledek měření

GET /api/sourceOutputHeaderInfo
array sourceOutputHeaderInfo( sourceId, date, outputId )
dict sourceOutputHeaderInfo( sourceId, date, outputId )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
sourceId integer int int ID zdroje / www stránky, etc sourceList()
date string string str Datum ve formátu YYYY-MM-DD
outputId integer int int ID výsledku

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/sourceOutputHeaderInfo?api_key=${APIKEY}&sourceId=0&date=2015-01-01&outputId=0"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->sourceOutputHeaderInfo( $sourceId=0, $date='2015-01-01', $outputId=0 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.sourceOutputHeaderInfo( sourceId=0, date='2015-01-01', outputId=0 )
pprint.pprint( ret )

sourceOutputInfo

Seznam naměřených dat pro zdroj / www stránku

GET /api/sourceOutputInfo
array sourceOutputInfo( sourceId, date, limit, FromId, outputId, countrys, checkpointIds, dataView )
dict sourceOutputInfo( sourceId, date, limit, FromId, outputId, countrys, checkpointIds, dataView )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
sourceId integer int int ID zdroje / www stránky, etc sourceList()
date string string str Datum ve formátu YYYY-MM-DD
limit integer int int Max. počet výsledků
fromId integer int int Od jakého ID, zobrazíme data
outputId integer int int ID detailu
countrys array array list ID zemí kontrolních bodů, pro které chci vidět výsledky, etc countryList()
checkpointIds array array list ID kontrolních bodu ze kterych chci videt vysledky, etc checkpointList()
dataView string string str Typ pohledu (short/all)

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/sourceOutputInfo?api_key=${APIKEY}&sourceId=0&date=2015-09-01&limit=2000&FromId=0&outputId=0&countrys*=&countrys*=&checkpointIds*=&checkpointIds*=&dataView=all"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->sourceOutputInfo( $sourceId=0, $date='2015-09-01', $limit=2000, $FromId=0, $outputId=0, $countrys=array(), $checkpointIds=array(), $dataView='all' );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.sourceOutputInfo( sourceId=0, date='2015-09-01', limit=2000, FromId=0, outputId=0, countrys=[], checkpointIds=[], dataView='all' )
pprint.pprint( ret )

sourceStatDailyList

Denní statistiky zdrojů / www stránek

GET /api/sourceStatDailyList
array sourceStatDailyList( sourceId, date )
dict sourceStatDailyList( sourceId, date )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
sourceId integer int int ID zdroje / www stránky, etc sourceList()
date string string str Datum ve formátu YYYY-MM

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/sourceStatDailyList?api_key=${APIKEY}&sourceId=0&date=2001-01"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->sourceStatDailyList( $sourceId=0, $date='2001-01' );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.sourceStatDailyList( sourceId=0, date='2001-01' )
pprint.pprint( ret )

Příklad výstupu

{ 'data': { 'browser': 'ie10',
'browserFamilyName': 'ie',
'browserId': 1,
'browserName': 'Windows: Internet explorer 10',
'clientId': 985,
'clientName': 'Test1 s.r.o',
'clientPay': 1,
'domainId': 19,
'googleGaProfileId': 0,
'googleGaTsCreate': 0,
'hash': '',
'lastChecktime': 0,
'lastErrChecktime': 1441636430,
'lastErrNo': 0,
'lastErrStatusCode': 612,
'lastErrStatusMessage': 'SSL connection timeout',
'lastIncidentChecktime': 0,
'lastIncidentStatusCode': 0,
'lastIncidentStatusText': '',
'lastOkChecktime': 0,
'lastStatusCode': 0,
'lastStatusMessage': '0',
'lastStatusText': '',
'minAvailability': 99.0,
'name': 'www.seznam.cz',
'paramCacheSet': 0,
'paramCookie': '',
'paramCookieSet': 1,
'paramHeaderOnly': 0,
'paramIPv6': 0,
'paramPasswd': '',
'paramPost': '',
'paramSearch': '',
'paramSearchEq': 0,
'paramServer': '',
'paramServerType': '',
'paramSizeGt': 0,
'paramSizeValue': 0,
'paramUsername': '',
'parentId': '',
'publicStatActive': 0,
'rumIdent': '',
'serviceCheckType': 'name',
'serviceCheckTypeId': 1,
'siuxdbId': 3,
'sourceGroupId': 5960,
'sourceGroupName': 'Skupina zdroju Test1 s.r.o',
'sourceId': 33743,
'sourceType': 'http',
'sourceTypeName': 'HTTP',
'stat': [ { 'availability': 99.706999999999994,
'checktime': '2015-09-01',
'cntErr': 4,
'cntOk': 1361,
'cntTotal': 1365,
'connectTime': 0.031764000000000001,
'fullMonth': 'no',
'month': 9,
'outputLen': 22243.0,
'readTime': 0.25643100000000002,
'resolveTime': 0.010954999999999999,
'responseTime': 0.299149,
'speed': 655.23299999999995,
'ts': 1441058401,
'year': 2015},
{ 'availability': 99.924800000000005,
'checktime': '2015-09-02',
'cntErr': 1,
'cntOk': 1328,
'cntTotal': 1329,
'connectTime': 0.034315999999999999,
'fullMonth': 'no',
'month': 9,
'outputLen': 22406.5,
'readTime': 0.25708500000000001,
'resolveTime': 0.0060049999999999999,
'responseTime': 0.297406,
'speed': 658.46699999999998,
'ts': 1441144801,
'year': 2015},
{ 'availability': 100.0,
'checktime': '2015-09-03',
'cntErr': 0,
'cntOk': 1345,
'cntTotal': 1345,
'connectTime': 0.026335999999999998,
'fullMonth': 'no',
'month': 9,
'outputLen': 22117.0,
'readTime': 0.24165400000000001,
'resolveTime': 0.010640999999999999,
'responseTime': 0.27863100000000002,
'speed': 691.18499999999995,
'ts': 1441231201,
'year': 2015},
{ 'availability': 100.0,
'checktime': '2015-09-04',
'cntErr': 0,
'cntOk': 1304,
'cntTotal': 1304,
'connectTime': 0.020499,
'fullMonth': 'no',
'month': 9,
'outputLen': 22698.299999999999,
'readTime': 0.19828799999999999,
'resolveTime': 0.006633,
'responseTime': 0.22542100000000001,
'speed': 865.24300000000005,
'ts': 1441317601,
'year': 2015},
{ 'availability': 99.8536,
'checktime': '2015-09-05',
'cntErr': 2,
'cntOk': 1364,
'cntTotal': 1366,
'connectTime': 0.029406999999999999,
'fullMonth': 'no',
'month': 9,
'outputLen': 22242.700000000001,
'readTime': 0.24193600000000001,
'resolveTime': 0.006313,
'responseTime': 0.27765600000000001,
'speed': 694.45500000000004,
'ts': 1441404001,
'year': 2015},
{ 'availability': 99.926500000000004,
'checktime': '2015-09-06',
'cntErr': 1,
'cntOk': 1360,
'cntTotal': 1361,
'connectTime': 0.025794000000000001,
'fullMonth': 'no',
'month': 9,
'outputLen': 21889.700000000001,
'readTime': 0.23766899999999999,
'resolveTime': 0.020286999999999999,
'responseTime': 0.28375,
'speed': 695.35199999999998,
'ts': 1441490401,
'year': 2015}],
'status': 'deactive',
'sum': { 'avgAvailability': 99.901983000000001,
'avgConnectTime': 0.028018999999999999,
'avgOutputLen': 22266.200000000001,
'avgReadTime': 0.238844,
'avgResolveTime': 0.010139,
'avgResponseTime': 0.27700200000000003,
'avgSpeed': 709.98916699999995,
'errCnt': 8,
'maxAvailability': 100.0,
'minAvailability': 99.706999999999994,
'sumCnt': 8070,
'sumConnectTime': 0.16811599999999999,
'sumOutputLen': 133597.20000000001,
'sumReadTime': 1.433063,
'sumResolveTime': 0.060833999999999999,
'sumResponseTime': 1.662013,
'sumSpeed': 4259.9350000000004},
'timeSchemeId': 955,
'timeSchemeName': 'Interval 1min',
'timeout': 3,
'timeoutErr': 3,
'timeoutWarn': 1,
'timezone': 1,
'timezoneId': 37,
'timezoneName': 'Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague',
'timezoneNick': 'europe/belgrade',
'tsCreate': 1420066800,
'tsMax': 1441490401,
'tsMin': 1441058401,
'tsUpdate': 1420066800,
'url': 'http://www.seznam.cz',
'urlNice': 'www.seznam.cz',
'week': [ { 'avgAvailability': 99.901983000000001,
'avgConnectTime': 0.028018999999999999,
'avgOutputLen': 22266.200000000001,
'avgReadTime': 0.238844,
'avgResolveTime': 0.010139,
'avgResponseTime': 0.27700200000000003,
'avgSpeed': 709.98916699999995,
'errCnt': 8,
'found': 6,
'sumAvailability': 599.41189999999995,
'sumCnt': 8070,
'sumConnectTime': 0.16811599999999999,
'sumOutputLen': 133597.20000000001,
'sumReadTime': 1.433063,
'sumResolveTime': 0.060833999999999999,
'sumResponseTime': 1.662013,
'sumSpeed': 4259.9350000000004,
'tsMax': 1441490401,
'tsMin': 1441058401,
'weekNo': 35}]},
'found': 6,
'hostname': 'preinstall',
'status': 200,
'statusCode': 'OK',
'statusMessage': 'OK'}
{ 'data': { 'browser': 'ie10',
'browserFamilyName': 'ie',
'browserId': 1,
'browserName': 'Windows: Internet explorer 10',
'clientId': 985,
'clientName': 'Test1 s.r.o',
'clientPay': 1,
'domainId': 19,
'googleGaProfileId': 0,
'googleGaTsCreate': 0,
'hash': '',
'lastChecktime': 0,
'lastErrChecktime': 1441636430,
'lastErrNo': 0,
'lastErrStatusCode': 612,
'lastErrStatusMessage': 'SSL connection timeout',
'lastIncidentChecktime': 0,
'lastIncidentStatusCode': 0,
'lastIncidentStatusText': '',
'lastOkChecktime': 0,
'lastStatusCode': 0,
'lastStatusMessage': '0',
'lastStatusText': '',
'minAvailability': 99.0,
'name': 'www.seznam.cz',
'paramCacheSet': 0,
'paramCookie': '',
'paramCookieSet': 1,
'paramHeaderOnly': 0,
'paramIPv6': 0,
'paramPasswd': '',
'paramPost': '',
'paramSearch': '',
'paramSearchEq': 0,
'paramServer': '',
'paramServerType': '',
'paramSizeGt': 0,
'paramSizeValue': 0,
'paramUsername': '',
'parentId': '',
'publicStatActive': 0,
'rumIdent': '',
'serviceCheckType': 'name',
'serviceCheckTypeId': 1,
'siuxdbId': 3,
'sourceGroupId': 5960,
'sourceGroupName': 'Skupina zdroju Test1 s.r.o',
'sourceId': 33743,
'sourceType': 'http',
'sourceTypeName': 'HTTP',
'stat': [ { 'availability': 99.706999999999994,
'checktime': '2015-09-01',
'cntErr': 4,
'cntOk': 1361,
'cntTotal': 1365,
'connectTime': 0.031764000000000001,
'fullMonth': 'no',
'month': 9,
'outputLen': 22243.0,
'readTime': 0.25643100000000002,
'resolveTime': 0.010954999999999999,
'responseTime': 0.299149,
'speed': 655.23299999999995,
'ts': 1441058401,
'year': 2015},
{ 'availability': 99.924800000000005,
'checktime': '2015-09-02',
'cntErr': 1,
'cntOk': 1328,
'cntTotal': 1329,
'connectTime': 0.034315999999999999,
'fullMonth': 'no',
'month': 9,
'outputLen': 22406.5,
'readTime': 0.25708500000000001,
'resolveTime': 0.0060049999999999999,
'responseTime': 0.297406,
'speed': 658.46699999999998,
'ts': 1441144801,
'year': 2015},
{ 'availability': 100.0,
'checktime': '2015-09-03',
'cntErr': 0,
'cntOk': 1345,
'cntTotal': 1345,
'connectTime': 0.026335999999999998,
'fullMonth': 'no',
'month': 9,
'outputLen': 22117.0,
'readTime': 0.24165400000000001,
'resolveTime': 0.010640999999999999,
'responseTime': 0.27863100000000002,
'speed': 691.18499999999995,
'ts': 1441231201,
'year': 2015},
{ 'availability': 100.0,
'checktime': '2015-09-04',
'cntErr': 0,
'cntOk': 1304,
'cntTotal': 1304,
'connectTime': 0.020499,
'fullMonth': 'no',
'month': 9,
'outputLen': 22698.299999999999,
'readTime': 0.19828799999999999,
'resolveTime': 0.006633,
'responseTime': 0.22542100000000001,
'speed': 865.24300000000005,
'ts': 1441317601,
'year': 2015},
{ 'availability': 99.8536,
'checktime': '2015-09-05',
'cntErr': 2,
'cntOk': 1364,
'cntTotal': 1366,
'connectTime': 0.029406999999999999,
'fullMonth': 'no',
'month': 9,
'outputLen': 22242.700000000001,
'readTime': 0.24193600000000001,
'resolveTime': 0.006313,
'responseTime': 0.27765600000000001,
'speed': 694.45500000000004,
'ts': 1441404001,
'year': 2015},
{ 'availability': 99.926500000000004,
'checktime': '2015-09-06',
'cntErr': 1,
'cntOk': 1360,
'cntTotal': 1361,
'connectTime': 0.025794000000000001,
'fullMonth': 'no',
'month': 9,
'outputLen': 21889.700000000001,
'readTime': 0.23766899999999999,
'resolveTime': 0.020286999999999999,
'responseTime': 0.28375,
'speed': 695.35199999999998,
'ts': 1441490401,
'year': 2015}],
'status': 'deactive',
'sum': { 'avgAvailability': 99.901983000000001,
'avgConnectTime': 0.028018999999999999,
'avgOutputLen': 22266.200000000001,
'avgReadTime': 0.238844,
'avgResolveTime': 0.010139,
'avgResponseTime': 0.27700200000000003,
'avgSpeed': 709.98916699999995,
'errCnt': 8,
'maxAvailability': 100.0,
'minAvailability': 99.706999999999994,
'sumCnt': 8070,
'sumConnectTime': 0.16811599999999999,
'sumOutputLen': 133597.20000000001,
'sumReadTime': 1.433063,
'sumResolveTime': 0.060833999999999999,
'sumResponseTime': 1.662013,
'sumSpeed': 4259.9350000000004},
'timeSchemeId': 955,
'timeSchemeName': 'Interval 1min',
'timeout': 3,
'timeoutErr': 3,
'timeoutWarn': 1,
'timezone': 1,
'timezoneId': 37,
'timezoneName': 'Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague',
'timezoneNick': 'europe/belgrade',
'tsCreate': 1420066800,
'tsMax': 1441490401,
'tsMin': 1441058401,
'tsUpdate': 1420066800,
'url': 'http://www.seznam.cz',
'urlNice': 'www.seznam.cz',
'week': [ { 'avgAvailability': 99.901983000000001,
'avgConnectTime': 0.028018999999999999,
'avgOutputLen': 22266.200000000001,
'avgReadTime': 0.238844,
'avgResolveTime': 0.010139,
'avgResponseTime': 0.27700200000000003,
'avgSpeed': 709.98916699999995,
'errCnt': 8,
'found': 6,
'sumAvailability': 599.41189999999995,
'sumCnt': 8070,
'sumConnectTime': 0.16811599999999999,
'sumOutputLen': 133597.20000000001,
'sumReadTime': 1.433063,
'sumResolveTime': 0.060833999999999999,
'sumResponseTime': 1.662013,
'sumSpeed': 4259.9350000000004,
'tsMax': 1441490401,
'tsMin': 1441058401,
'weekNo': 35}]},
'found': 6,
'hostname': 'preinstall',
'status': 200,
'statusCode': 'OK',
'statusMessage': 'OK'}
 

sourceStatMonthlyList

Měsíční statistiky zdrojů / www stránek

GET /api/sourceStatMonthlyList
array sourceStatMonthlyList( sourceId, history )
dict sourceStatMonthlyList( sourceId, history )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
sourceId integer int int ID zdroje / www stránky, etc sourceList()
history integer int int Historie (max. pocet mesicu)

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/sourceStatMonthlyList?api_key=${APIKEY}&sourceId=0&history=12"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->sourceStatMonthlyList( $sourceId=0, $history=12 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.sourceStatMonthlyList( sourceId=0, history=12 )
pprint.pprint( ret )

Příklad výstupu

{ 'data': { 'browser': 'ie10',
'browserFamilyName': 'ie',
'browserId': 1,
'browserName': 'Windows: Internet explorer 10',
'clientId': 985,
'clientName': 'Test1 s.r.o',
'clientPay': 1,
'domainId': 19,
'googleGaProfileId': 0,
'googleGaTsCreate': 0,
'hash': '',
'lastChecktime': 0,
'lastErrChecktime': 1441636430,
'lastErrNo': 0,
'lastErrStatusCode': 612,
'lastErrStatusMessage': 'SSL connection timeout',
'lastIncidentChecktime': 0,
'lastIncidentStatusCode': 0,
'lastIncidentStatusText': '',
'lastOkChecktime': 0,
'lastStatusCode': 0,
'lastStatusMessage': '0',
'lastStatusText': '',
'minAvailability': 99.0,
'name': 'www.seznam.cz',
'paramCacheSet': 0,
'paramCookie': '',
'paramCookieSet': 1,
'paramHeaderOnly': 0,
'paramIPv6': 0,
'paramPasswd': '',
'paramPost': '',
'paramSearch': '',
'paramSearchEq': 0,
'paramServer': '',
'paramServerType': '',
'paramSizeGt': 0,
'paramSizeValue': 0,
'paramUsername': '',
'parentId': '',
'publicStatActive': 0,
'rumIdent': '',
'serviceCheckType': 'name',
'serviceCheckTypeId': 1,
'siuxdbId': 3,
'sourceGroupId': 5960,
'sourceGroupName': 'Skupina zdroju Test1 s.r.o',
'sourceId': 33743,
'sourceType': 'http',
'sourceTypeName': 'HTTP',
'stat': [ { 'availability': 99.901971000000003,
'checktime': 1441058401,
'cntDay': 6,
'cntErr': 8,
'cntOk': 8062,
'cntTotal': 8070,
'connectTime': 0.028018999999999999,
'fullMonth': 'no',
'month': 9,
'monthYear': '2015-09',
'outputLen': 22266.184895999999,
'percent': 99.900867000000005,
'readTime': 0.238844,
'resolveTime': 0.010139,
'responseTime': 0.27700200000000003,
'speed': 709.98909500000002,
'year': 2015},
{ 'availability': 99.789851999999996,
'checktime': 1440108001,
'cntDay': 11,
'cntErr': 32,
'cntOk': 13899,
'cntTotal': 13931,
'connectTime': 0.034026000000000001,
'fullMonth': 'no',
'month': 8,
'monthYear': '2015-08',
'outputLen': 22108.790838000001,
'percent': 99.770296000000002,
'readTime': 0.24665400000000001,
'resolveTime': 0.010606000000000001,
'responseTime': 0.29128500000000002,
'speed': 679.73771499999998,
'year': 2015}],
'status': 'deactive',
'sum': { 'avgAvailability': 99.845911999999998,
'avgConnectTime': 0.031022999999999998,
'avgOutputLen': 22187.487867,
'avgReadTime': 0.24274899999999999,
'avgResolveTime': 0.010371999999999999,
'avgResponseTime': 0.28414400000000001,
'avgSpeed': 694.86340499999994,
'errCnt': 40,
'maxAvailability': 99.901971000000003,
'minAvailability': 99.789851999999996,
'sumCnt': 22001,
'sumConnectTime': 0.062045000000000003,
'sumOutputLen': 44374.975734,
'sumReadTime': 0.48549799999999999,
'sumResolveTime': 0.020745,
'sumResponseTime': 0.56828800000000002,
'sumSpeed': 1389.7268099999999},
'timeSchemeId': 955,
'timeSchemeName': 'Interval 1min',
'timeout': 3,
'timeoutErr': 3,
'timeoutWarn': 1,
'timezone': 1,
'timezoneId': 37,
'timezoneName': 'Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague',
'timezoneNick': 'europe/belgrade',
'tsCreate': 1420066800,
'tsUpdate': 1420066800,
'url': 'http://www.seznam.cz',
'urlNice': 'www.seznam.cz'},
'found': 2,
'hostname': 'preinstall',
'status': 200,
'statusCode': 'OK',
'statusMessage': 'OK'}
{ 'data': { 'browser': 'ie10',
'browserFamilyName': 'ie',
'browserId': 1,
'browserName': 'Windows: Internet explorer 10',
'clientId': 985,
'clientName': 'Test1 s.r.o',
'clientPay': 1,
'domainId': 19,
'googleGaProfileId': 0,
'googleGaTsCreate': 0,
'hash': '',
'lastChecktime': 0,
'lastErrChecktime': 1441636430,
'lastErrNo': 0,
'lastErrStatusCode': 612,
'lastErrStatusMessage': 'SSL connection timeout',
'lastIncidentChecktime': 0,
'lastIncidentStatusCode': 0,
'lastIncidentStatusText': '',
'lastOkChecktime': 0,
'lastStatusCode': 0,
'lastStatusMessage': '0',
'lastStatusText': '',
'minAvailability': 99.0,
'name': 'www.seznam.cz',
'paramCacheSet': 0,
'paramCookie': '',
'paramCookieSet': 1,
'paramHeaderOnly': 0,
'paramIPv6': 0,
'paramPasswd': '',
'paramPost': '',
'paramSearch': '',
'paramSearchEq': 0,
'paramServer': '',
'paramServerType': '',
'paramSizeGt': 0,
'paramSizeValue': 0,
'paramUsername': '',
'parentId': '',
'publicStatActive': 0,
'rumIdent': '',
'serviceCheckType': 'name',
'serviceCheckTypeId': 1,
'siuxdbId': 3,
'sourceGroupId': 5960,
'sourceGroupName': 'Skupina zdroju Test1 s.r.o',
'sourceId': 33743,
'sourceType': 'http',
'sourceTypeName': 'HTTP',
'stat': [ { 'availability': 99.901971000000003,
'checktime': 1441058401,
'cntDay': 6,
'cntErr': 8,
'cntOk': 8062,
'cntTotal': 8070,
'connectTime': 0.028018999999999999,
'fullMonth': 'no',
'month': 9,
'monthYear': '2015-09',
'outputLen': 22266.184895999999,
'percent': 99.900867000000005,
'readTime': 0.238844,
'resolveTime': 0.010139,
'responseTime': 0.27700200000000003,
'speed': 709.98909500000002,
'year': 2015},
{ 'availability': 99.789851999999996,
'checktime': 1440108001,
'cntDay': 11,
'cntErr': 32,
'cntOk': 13899,
'cntTotal': 13931,
'connectTime': 0.034026000000000001,
'fullMonth': 'no',
'month': 8,
'monthYear': '2015-08',
'outputLen': 22108.790838000001,
'percent': 99.770296000000002,
'readTime': 0.24665400000000001,
'resolveTime': 0.010606000000000001,
'responseTime': 0.29128500000000002,
'speed': 679.73771499999998,
'year': 2015}],
'status': 'deactive',
'sum': { 'avgAvailability': 99.845911999999998,
'avgConnectTime': 0.031022999999999998,
'avgOutputLen': 22187.487867,
'avgReadTime': 0.24274899999999999,
'avgResolveTime': 0.010371999999999999,
'avgResponseTime': 0.28414400000000001,
'avgSpeed': 694.86340499999994,
'errCnt': 40,
'maxAvailability': 99.901971000000003,
'minAvailability': 99.789851999999996,
'sumCnt': 22001,
'sumConnectTime': 0.062045000000000003,
'sumOutputLen': 44374.975734,
'sumReadTime': 0.48549799999999999,
'sumResolveTime': 0.020745,
'sumResponseTime': 0.56828800000000002,
'sumSpeed': 1389.7268099999999},
'timeSchemeId': 955,
'timeSchemeName': 'Interval 1min',
'timeout': 3,
'timeoutErr': 3,
'timeoutWarn': 1,
'timezone': 1,
'timezoneId': 37,
'timezoneName': 'Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague',
'timezoneNick': 'europe/belgrade',
'tsCreate': 1420066800,
'tsUpdate': 1420066800,
'url': 'http://www.seznam.cz',
'urlNice': 'www.seznam.cz'},
'found': 2,
'hostname': 'preinstall',
'status': 200,
'statusCode': 'OK',
'statusMessage': 'OK'}
 

sourceStatWeeklyList

Týdenní statistiky zdrojů / www stránek

GET /api/sourceStatWeeklyList
array sourceStatWeeklyList( sourceId, date )
dict sourceStatWeeklyList( sourceId, date )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
sourceId integer int int ID zdroje / www stránky, etc sourceList()
date string string str Datum ve formátu YYYY-MM-DD

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/sourceStatWeeklyList?api_key=${APIKEY}&sourceId=0&date=2001-01-01"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->sourceStatWeeklyList( $sourceId=0, $date='2001-01-01' );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.sourceStatWeeklyList( sourceId=0, date='2001-01-01' )
pprint.pprint( ret )

sourceVideoInfo

Výsledek měření pro video

GET /api/sourceVideoInfo
array sourceVideoInfo( ='', sourceId=0, date=2015-10-07, whatName=session, whatId='' )
dict sourceVideoInfo( ='', sourceId=0, date=2015-10-07, whatName=session, whatId='' )

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/sourceVideoInfo?api_key=${APIKEY}&sourceId=0&date=2015-09-01&whatName=session&whatId="
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->sourceVideoInfo( $sourceId=0, $date='2015-09-01', $whatName='session', $whatId='' );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.sourceVideoInfo( sourceId=0, date='2015-09-01', whatName='session', whatId='' )
pprint.pprint( ret )

Tagy

tagAdd Přidání tagu
tagDelete Smazání tagu
tagInfo Detail tagu
tagList Seznam tagů
 
tagReplyAdd Přidání tagu z notifikace
tagReplyList Seznam odpovědí na tagy
tagReplyUpdate Přidání poznámky

tagAdd

Přidání tagu

GET /api/tagAdd
array tagAdd( name, label, flagNotify, flagDeploy )
dict tagAdd( name, label, flagNotify, flagDeploy )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
name integer int int ID tagu
label string string str Label
flagNotify integer int int Tag pro notifikaci
flagDeploy integer int int Tag pro nasazení verzí

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/tagAdd?api_key=${APIKEY}&name=&label=default&flagNotify=0&flagDeploy=0"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->tagAdd( $name='', $label='default', $flagNotify=0, $flagDeploy=0 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.tagAdd( name='', label='default', flagNotify=0, flagDeploy=0 )
pprint.pprint( ret )

tagDelete

Smazání tagu

GET /api/tagDelete
array tagDelete( tagId )
dict tagDelete( tagId )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
tagId integer int int ID tagu

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/tagDelete?api_key=${APIKEY}&tagId=0"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->tagDelete( $tagId=0 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.tagDelete( tagId=0 )
pprint.pprint( ret )

tagInfo

Detail tagu

GET /api/tagInfo
array tagInfo( tagId )
dict tagInfo( tagId )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
tagId integer int int ID tagu

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/tagInfo?api_key=${APIKEY}&tagId=0"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->tagInfo( $tagId=0 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.tagInfo( tagId=0 )
pprint.pprint( ret )

tagList

Seznam tagů

GET /api/tagList
array tagList( )
dict tagList( )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/tagList?api_key=${APIKEY}"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->tagList( );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.tagList( )
pprint.pprint( ret )

Příklad výstupu

{ 'data': [ { 'clientId': 0,
'cnt': 0,
'flagDeploy': 0,
'flagNotify': 0,
'label': 'success',
'nickname': 'bgfx',
'tag': 'bugfix',
'tagId': 6,
'tsCreate': 1451229748,
'tsUpdate': 1451229748}],
'status': 200,
'statusCode': 'OK',
'statusMessage': 'OK'}
{ 'data': [ { 'clientId': 0,
'cnt': 0,
'flagDeploy': 0,
'flagNotify': 0,
'label': 'success',
'nickname': 'bgfx',
'tag': 'bugfix',
'tagId': 6,
'tsCreate': 1451229748,
'tsUpdate': 1451229748}],
'status': 200,
'statusCode': 'OK',
'statusMessage': 'OK'}
 

tagReplyAdd

Přidání tagu z notifikace

GET /api/tagReplyAdd
array tagReplyAdd( tagId, sourceId, senderId, dateInt )
dict tagReplyAdd( tagId, sourceId, senderId, dateInt )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
tagId integer int int ID tagu
sourceId integer int int ID zdroje
senderId integer int int ID odeslané notifikace
dateInt integer int int Datum ve formátu YYYYMMDD

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/tagReplyAdd?api_key=${APIKEY}&tagId=0&sourceId=0&operatorId=0&senderId=0&date=0"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->tagReplyAdd( $tagId=0, $sourceId=0, $operatorId=0, $senderId=0, $date=0 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.tagReplyAdd( tagId=0, sourceId=0, operatorId=0, senderId=0, date=0 )
pprint.pprint( ret )

tagReplyList

Seznam odpovědí na tagy

GET /api/tagReplyList
array tagReplyList( tagId, sourceId, From, step )
dict tagReplyList( tagId, sourceId, From, step )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
tagId integer int int ID tagu
sourceId integer int int ID zdroje
From integer int int Od záznamu
step integer int int Počet záznamů na stránce

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/tagReplyList?api_key=${APIKEY}&tagId=0&sourceId=0&From=0&step=20"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->tagReplyList( $tagId=0, $sourceId=0, $From=0, $step=20 );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.tagReplyList( tagId=0, sourceId=0, From=0, step=20 )
pprint.pprint( ret )

tagReplyUpdate

Přidání poznámky

GET /api/tagReplyUpdate
array tagReplyUpdate( tagReplyId, operatorId, comment )
dict tagReplyUpdate( tagReplyId, operatorId, comment )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
tagReplyId integer int int ID odpovědi na tag
operatorId integer int int ID uživatele
comment string string str Poznámka

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/tagReplyUpdate?api_key=${APIKEY}&tagReplyId=0&operatorId=0&comment="
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->tagReplyUpdate( $tagReplyId=0, $operatorId=0, $comment='' );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.tagReplyUpdate( tagReplyId=0, operatorId=0, comment='' )
pprint.pprint( ret )

Časové pásmo

timezoneList Seznam časových zón

timezoneList

Seznam časových zón

GET /api/timezoneList
array timezoneList( )
dict timezoneList( )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/timezoneList?api_key=${APIKEY}"
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->timezoneList( );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.timezoneList( )
pprint.pprint( ret )

Příklad výstupu

{ 'data': [ { 'name': 'West Central Africa',
'timezone': 'africa/algiers',
'timezoneId': 40}],
'status': 200,
'statusCode': 'OK',
'statusMessage': 'OK'}
{ 'data': [ { 'name': 'West Central Africa',
'timezone': 'africa/algiers',
'timezoneId': 40}],
'status': 200,
'statusCode': 'OK',
'statusMessage': 'OK'}
 

Video

 
videoOutputInfo Seznam naměřených dat pro video zdroj

videoOutputInfo

Seznam naměřených dat pro video zdroj

GET /api/videoOutputInfo
array videoOutputInfo( sourceId, date, limit, FromId, outputId, countrys, checkpointIds, dataView, videoId )
dict videoOutputInfo( sourceId, date, limit, FromId, outputId, countrys, checkpointIds, dataView, videoId )
Název Typ Poznámka
api_key string string str API klíč
sourceId integer int int ID zdroje / www stránky, etc sourceList()
date string string str Datum ve formátu YYYY-MM-DD
limit integer int int Max. počet výsledků
fromId integer int int Od jakého ID, zobrazíme data
outputId integer int int ID detailu
countrys array array list ID zemí kontrolních bodů, pro které chci vidět výsledky, etc countryList()
checkpointIds array array list ID kontrolních bodu ze kterych chci videt vysledky, etc checkpointList()
dataView string string str Typ pohledu (short/all)
videoId string string str Identifikace videa

Příklad

export APIKEY="[YOUR_API_KEY]"
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' "https://restapi.esiux.com/api/videoOutputInfo?api_key=${APIKEY}&sourceId=0&date=2015-09-01&limit=2000&FromId=0&outputId=0&countrys*=&countrys*=&checkpointIds*=&checkpointIds*=&dataView=all&videoId="
// visit https://github.com/eSiUX/siux-php
require_once('siuxlib.php');

$api = "[YOUR_API_KEY]";
$siux = new SiUXclient($auth=$api);
$ret = $siux->videoOutputInfo( $sourceId=0, $date='2015-09-01', $limit=2000, $FromId=0, $outputId=0, $countrys=array(), $checkpointIds=array(), $dataView='all', $videoId='' );
print_r( $ret );
# visit https://github.com/eSiUX/siux-python
import siuxlib, pprint

api = "[YOUR_API_KEY]"
siux = siuxlib.SiUXclient( auth=api )
ret = siux.videoOutputInfo( sourceId=0, date='2015-09-01', limit=2000, FromId=0, outputId=0, countrys=[], checkpointIds=[], dataView='all', videoId='' )
pprint.pprint( ret )

Použití


Projďete si příklady použití API a můžete začít s jeho implementací.


Použití

Dokumentace


Zde najdete vše co potřebujete pro implementaci našeho API.


Dokumentace

Knihovny


Najďete si knihovny ve Vámi preferovaném programovacím jazyku.


Knihovny

Verze systému


Nahlédněte do přehledu nejnovějších změn a novinek v našem systému.


Verze systému